Forskningsbidrag 2015 – Extra utdelning

Här är forskarna som fått ta del av Hjärnfondens extra utdelning av forskningsanslag hösten 2015.

Läs här om vilka forskare som fått bidrag tidigare i år samt de som fått bidrag 2014.

Forskningsbidrag 1 år

Csaba Adori
Noradrenalinneuron vid Alzheimers sjukdom: studier med en ny avbildningsteknik
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Karolinska Institutet

Lars Alfredsson
Luftföroreningar, kostvanor resp virusinfektioner och risk för multipel skleros
MS och annan neuroinflammation
Karolinska Institutet

Per Andrén
Neurokemiska förändringar vid Parkinsons och LDOPA inducerade dyskinesier
ALS, Parkinson, Huntington och andra neurodegenerativa sjukdomar
Uppsala universitet

Susanne Bejerot
Kan stört immunförsvar orsaka svår psykisk sjukdom hos barn?
Övrig psykiatri
Karolinska Institutet

Bryndis Birnir
Alzheimers sjukdom och möjligheter med metabola hormoner
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Uppsala universitet

Ingemar Björkhem
Oxysteroler och neurodegeneration
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Karolinska Institutet

Klas Blomgren
Fenixeffekten – dödende stamceller ger liv år andra celler i hjärnan
Barn- & ungdomshjärnan
Karolinska Institutet

Angel Cedazo-Minguez
Utforskande av mekanismerna bakom metabola riskfaktorer för Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Karolinska Institutet

Jonathan Cedernaes
Molekylära mekanismer och stressormediering av sömnbristorsakad neurodegeneration
Sömn
Uppsala universitet

Henrik Ehrsson
Varseblivning och känslor för den egna kroppen: illusioner och hjärnavbildning
Ätstörningar
Karolinska Institutet

Maria Eriksdotter
Towards Neurotrophic therapes in Alzheimer’s disease
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Karolinska Institutet

Elisabeth Fernell
Pediatric Acute-onset Psychiatric Syndrome (PANS) – en systematisk kartläggning
Barn- & ungdomshjärnan
Göteborgs universitet

André Fisahn
Förebyggande av kognitiv nedsättning i Alzheimers genom nedbrytning av peptider
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Karolinska Institutet

Johan Franck
Behandling av ADHD vid samtidigt substansberoende – effekt av metylfenidat
Barn- & ungdomshjärnan
Karolinska Institutet

Robert Fredriksson
Betydelsen av glutamintransportörer i reglering av GABA och glutamat signalering
Hjärnans funktion
Uppsala universitet

Martin Hallbeck
Att hindra forskridandet av Alzheimers och andra demenssjukdomar
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Linköpings universitet

Mathias Hallberg
Framtagning och karaktärisering av en ny typ av kognitionsförstärkare
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Uppsala universitet

Eric Hanse
Ger antidepressiv behandling upphov till nya tysta synapser?
Barn- & ungdomshjärnan
Göteborgs universitet

Eric Herlenius
Inflammation och inspiration hos det nyfödda barnet
Barn- & ungdomshjärnan
Karolinska Institutet

Germund Hesslow
Inlärning och temporal kontroll i cerebellum
Hjärnans funktion
Lunds universitet

Jens Hjerling Leffler
Mushjärnans adolescenta mognad: celltypsspecifik genterapi i interneuron
Hjärnans funktion
Karolinska Institutet

Kina Höglund
Friska äldre med plackpatologi – individer med risk för Alzheimers sjukdom?
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Göteborgs universitet

Magnus Ingelman-Sundberg
Roller av CYP2C19 för utvecklande av ångest och depressionskänslighet
Depression
Karolinska Institutet

Johan Jakobsson
Molekylär kontroll av transposabla element i hjärnan
Hjärnans funktion
Lunds universitet

Miia Kivipelto
Multidomäna interventioner för att förebygga Alzheimer: MIND-AD
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Karolinska Institutet

Klas Kullander
Alzheimer och hjärnans minneskretsar – optogenetisk analys och aminerg modulering
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Uppsala universitet

Hugo Lagercrantz
Stimulering av ”den för tidigt födda hjärnan” med kängurumetoden och vaggsång
Barn- & ungdomshjärnan
Karolinska Institutet

Malin Lagerström
Identfiering av celler och molekyler som reglerar smärta och klåda
Smärta
Uppsala universitet

Maria Lindskog
The astrocyte-synapse interaction in health and depression
Hjärnans funktion
Karolinska Institutet

Niklas Marklund
Kroniska skademekanismer efter traumatisk hjärnskada
CNS-skador
Uppsala universitet

Agneta Nordberg
Molekylär imaging av Tau i jämförelse med annan patologi vid Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Karolinska Institutet

Ann Nordgren
Genetisk kartläggning av barn med neurologiska funktionshinder utan diagnos
Barn- & ungdomshjärnan
Karolinska Institutet

Mikael Oliveberg
Från provrör och mus till human ALS
ALS, Parkinson, Huntington & andra neurodegenerativa sjukdomar
Stockholms universitet

Anders Olofsson
Unfolding the Secrets of á-synuclein
ALS, Parkinson, Huntington och andra neurodegenerativa sjukdomar
Umeå universitet

Malin Parmar
Funktionell integration av nya nervceller i hjärnan
ALS, Parkinson, Huntington och andra neurodegenerativa sjukdomar
Lunds universitet

Gesine Paul-Visse
Identifikation av nya sjukdomsbromsande molekyler för Parkinsons sjukdom
ALS, Parkinson, Huntington & andra neurodegenerativa sjukdomar
Lunds universitet

Torgny Svensson
Utveckling av nya läkemedel mot schizofreni, depression och tobaksberoende
Övrig psykiatri
Karolinska Institutet

Fredrik Ullén
Genoberoende effekter på hjärnan av långtidsträning
Minne
Karolinska Institutet

Anna Wedell
Hjärnans metabola sjukdomar: ny genetik ger bättre diagnostik och behandling
Barn- & ungdomshjärnan
Karolinska Institutet

Lars Westberg
Neuronala mekanismer bakom oxytocins effekter på social uppmärksamhet
Barn- & ungdomshjärnan
Göteborgs universitet

Ronny Wickström
Terapeutisk intervention vid encefalit hos barn
Barn- & ungdomshjärnan
Karolinska Institutet

Forskare vars 1-åriga forskningsbidrag förlängts till 2-årigt

Sven Bölte
Hjärnkonnektivitet vid autism: en tvillingsstudie om sensorik & central koherens
Barn- och ungdomshjärnan
Karolinska Institutet

Gonçalo Castelo-Branco
Chromatin tillstånd av oligodendrocyte precursorceller vid multipel skleros
MS och annan neuroinflammation
Karolinska Institutet

Angela Cenci Nilsson
Plasticitet av astrocyter i de basala ganglierna vid Parkinsons dyskinesier
ALS, Parkinson, Huntington och andra neurodegenerativa sjukdomar
Lunds universitet

Fredrik Elinder
Den lipoelektriska mekanismen för behandling av barn med epilepsi
Epilepsi
Linköpings Universitet

Abdel El Manira
Förebygga försämrad funktion av spinala motoriska nätverk vid ryggmärgsskada
CNS-skador
Karolinska Institutet

Elias Eriksson
Ett försök att lösa kontroversen kring de antidepressiva läkemedlen
Depression
Göteborgs universitet

Henrik Hagberg
Perinatala hjärnskademekanismer
Barn- och ungdomshjärnan
Göteborgs Universitet

Bertrand Joseph
Kaspaser styr mikrogliacellernas aktivering och neurotoxicitet
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Karolinska Institutet

Cecilia Lundberg
Utveckling av in vivo genterapi för behandling av Parkinsons sjukdom
ALS, Parkinson, Huntington och andra neurodegenerativa sjukdomar
Lunds universitet

Åsa Mackenzie
Aversion mitt i hjärnans eget belöningssystem: Potential för klinisk intervention
Beroende
Uppsala Universitet

Carina Mallard
Nya behandlingar för nyfödda barn med hjärnskador
Barn- och ungdomshjärnan
Göteborgs universitet

Milos Pekny
Astrocyter – ny måltavla vid stroke
Stroke (hjärnblödning och hjärninfarkt)
Göteborgs universitet

Gilad Silberberg
Sensoriska störningar i Parkinsons sjukdom
ALS, Parkinson, Huntington och andra neurodegenerativa sjukdomar
Karolinska Institutet

Stefan Ståhl
Nästa generations proteinläkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Kungliga Tekniska Högskolan

Eric Westman
Abnormal brain networks as novel biomarkers of neurodegeneration
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Karolinska Institutet

Dela sidan

Engagera dig redan idag

Stöd forskningen

Ge en gåva

Starta en insamling

Starta