Ring in din gåva 020-523 523 | Ge en gåva direkt
MENY
Ge en gåva
Dela

Hjärnskador, symptom & behandling


En hjärnskada kan vara medfödd eller förvärvad. De förvärvade hjärnskadorna sker ofta vid en olycka eller våldsbrott och kallas därför traumatiska hjärnskador. Man kan också få skador i hjärnan vid drog- och alkoholmissbruk. Den vanligaste orsaken till förvärvad hjärnskada är stroke. I Sverige drabbas cirka 30 000 personer av stroke varje år.

Den primära skadan efter våld mot huvudet är den hjärnvävnad som omedelbart blir skadad av de mekaniska krafter som uppstår. Skadorna i hjärnan kan antingen vara utspridda eller lokaliserade till avgränsade områden. De omedelbart uppkomna skadorna på nerv- och stödjeceller är svåra att bota.

De sekundära skadorna är de vävnadsskador som utvecklas som en följd av otillräcklig genomblödning i hjärnan. Det är dessa reaktioner på den primära skadan som man i akutskedet försöker påverka bland annat genom operation.

Hjärnskador - Symptom

Förändringarna efter en hjärnskada kan innebära att aktiviteter som förr var självklara nu kan vara svåra eller omöjliga att utföra. En hjärnskada kan ge besvär som minnes- och koncentrationssvårigheter, mental trötthet, sämre motorik, förlamning, talsvårigheter och nedsatt ballans.

Det är inte ovanligt att man får problem att göra flera saker samtidigt eller att återuppta en aktivitet som man blivit avbruten i. Många personer uppger att de behöver leva sitt liv i ett lugnare och långsammare tempo efter skadan.

Beroende på hjärnskadans omfattning kan det i vissa fall vara svårt att återgå till sitt arbete. Det är också vanligt att relationerna till andra förändras efter en hjärnskada. Därför är det viktigt att anhöriga får stöd och information.

Behandling av hjärnskador

Behandling i det akuta skedet handlar om att säkerställa andning och cirkulation, att kirurgiskt stoppa och utrymma en blödning eller att med mediciner lösa upp en blodpropp. I detta skede vill man begränsa skadan och se till att skadan inte blir värre. Medicinska insatser kan dock behövas under lång tid efter en hjärnskada - i många fall under resten av livet.

Efter det akuta skedet går den medicinska behandlingen ut på att i förebyggande syfte undvika ett återinsjuknande eller förhindra och lindra olika följder av hjärnskadan, som exempelvis krampanfall eller förhöjd spänning i muskulaturen.

Rehabilitering är en viktig del av behandlingen. En tidig aktiv rehabilitering understödjer den spontana förbättringen som sker av sig själv. Träningen är inriktad på att förbättra olika funktioner som till exempel tal och språk, minne, uppmärksamhet eller rörlighet.

Visste du att...

 • Ungefär 70 000 människor i Sverige får förvärvade skador i hjärnan varje år.
 • Traumatiska hjärnskador är den vanligaste orsaken till dödsfall och handikapp bland unga människor. Orsaken är ofta trafikolyckor, misshandel eller fall.
 • Under senare år har behandlingsresultaten förbättrats avsevärt. I början av åttiotalet överlevde cirka 60 %. Idag överlever mer än 95 %.
 • En bra rehabilitering är avgörande för att öka livskvaliteten för de drabbade. Det kan handla om att lära sig att gå och tala igen, eller att kunna äta på egen hand.


  Ge en gåva till stöd för forskning kring hjärnskada

  Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska få fram nya effektiva behandlingar.
  Med din gåva kan vi tillsammans jobba för att forskning kring hjärnskada går framåt.

  Gå vidare till gåvosidorna >>


Ge en gåva

Vi har inga statliga medel och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Behoven är stora och ditt bidrag är ett viktigt stöd.

Ge din gåva som:
Privatperson Företag

Bristen på forskningsmedel utgör idag det absolut största hindret för svenska forskare. Idag finns det forskare som tvingas ägna merparten av sin tid åt att skriva ansökningar och söka pengar istället för att göra det de är bäst på: att forska.

Professor Lars Olson
Ordförande Hjärnfonden