Ring in din gåva 020-523 523 | Ge en gåva direkt
MENY
Ge en gåva
Dela

MS - Multipel Skleros, symptom & behandling


MS är en förkortning på Multipel Skleros och är en sjukdom som angriper centrala nervsystemet i hjärnan och ryggmärgen. Sjukdomen kan inte botas. Inflammationshämmande läkemedel kan dock dämpa symtomen betydligt. Orsaken till MS är oklar. Ärftlighet kan ha viss betydelse. Rökning anses förvärra förloppet för den som har sjukdomen.

MS ger återkommande inflammationer som angriper isoleringsskiktet runt nervtrådarna. Detta gör att impulserna i nerverna inte leds fram på normalt sätt.

MS - Symptom

MS ger olika former av besvär och kan i vissa fall leda till bestående funktionsnedsättningar. Besvärens art beror på vilka nervbanor som drabbas. Hos de allra flesta uppträder MS i attacker, skov. Sjukdomen kan angripa olika delar av nervsystemet och därför kan symtomen variera. Vanliga symtom är att man blir svagare eller får sämre kontroll över vissa muskler, får känselstörningar, försämrad balans, synrubbningar eller sluddrigt tal.

Ett skov kan hålla i sig under något dygn upp till ett par månader. När skovet är över kan symtomen försvinna helt eller delvis. Tiden mellan skoven varierar mellan några månader och upp till flera år. De flesta MS-patienter drabbas inte av svåra funktionsnedsättningar.

Behandling av MS

Vid symtom som tyder på MS bör en neurolog göra en undersökning av nervsystemet samt en magnetkameraundersökning och ta prov från ryggmärgsvätskan.

Det finns idag ingen behandling som kan bota MS. Men det finns många olika behandlingar för att lindra symtomen. Behandling av symtom och besvär anpassas efter varje patient. Rehabilitering är en viktig del av behandlingen om du får någon form av funktionsnedsättning. Sjukgymnastik kan hjälpa till att stärka och hålla de påverkade musklerna aktiva och i god kondition.

Under de senaste åren har läkemedel utvecklats som bromsar inflammationsprocesserna i centrala nervsystemet. Det gör att funktionsnedsättningar kopplade till sjukdomen inte förvärras.

Visste du att...

  • Cirka 12 000 personer i Sverige har MS.
  • Sjukdomen bryter oftast ut mellan 20 och 40 års ålder.
  • MS är vanligare bland kvinnor. Ungefär dubbelt så många kvinnor som män får MS.

 

Ge en gåva till stöd för forskning av MS

Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska få fram nya effektiva behandlingar.
Med din gåva kan vi tillsammans jobba för att forskning kring MS går framåt.

Gå vidare till gåvosidorna >>

Ge en gåva

Vi har inga statliga medel och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Behoven är stora och ditt bidrag är ett viktigt stöd.

Ge din gåva som:
Privatperson Företag

Bristen på forskningsmedel utgör idag det absolut största hindret för svenska forskare. Idag finns det forskare som tvingas ägna merparten av sin tid åt att skriva ansökningar och söka pengar istället för att göra det de är bäst på: att forska.

Professor Lars Olson
Ordförande Hjärnfonden