Blanketter för redovisningar, rekvisitionsmall

Ekonomisk redovisning

Redovisningen ska göras efter dispositionstidens slut eller tre månader efter av Hjärnfonden beviljad förlängning av denna (se kontrakt/Godkännande av villkor). Om forskare innehaft flerårigt forskningsanslag kan en redovisning göras i slutet av den sammanhängande anslagsperioden.

Läs gärna Anvisningar för redovisningar

Blankett för ekonomisk redovisning finns under nedanstående länkar och kan även hämtas från ansökningssystemet:

Ladda ner blankett i Word
Ladda ner blankett i PDF

Den ekonomiska redovisningen laddas upp i ansökningsportalen som en PDF-fil

Vetenskapliga redovisning

Den vetenskapliga redovisningen ska göras i det webbaserade ansökningssystemet inom samma tidsperiod som den ekonomiska.

Den vetenskapliga redogörelsen kan även läggas in i en ny ansökan påföljande år förutsatt att det tydligt framgår i den nya ansökan samt att det noteras i formuläret för vetenskaplig redovisning.

Läs gärna Anvisningar för redovisningar

Redogörelse för stipendieperioden för postdoktorala stipendiater

Redogörelsen ska lämnas in en månad efter utgången av stipendieperioden. Men om stipendium beviljats ett andra år kan en samlad redogörelse för båda åren läggas in senast en månad efter avslutat andra år.

Läs gärna Redogörelse för stipendieperioden

Rekvisitionsmall

De grå fälten är obligatoriska att fylla i. Skriv ut blanketten och skicka den till Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden, Riddargatan 17 A, 114 57 Stockholm.

Ladda ner rekvisitionsmallen här.
OBS! Om du använder en annan webbläsare än Chrome och Firefox måste du ladda ner dokumentet till din dator innan du kan börja fylla i.

Dela sidan

Engagera dig redan idag

Stöd forskningen

Ge en gåva

Starta en insamling

Starta