Om Hjärnfondens forskningsstöd

Hjärnfonden stödjer forskningen på flera olika sätt:

  • Ett- och tvååriga forskningsanslag om 500 000 kronor per år till etablerade forskare inom neurovetenskap vid svenska universitet.
  • Postdoktorala stipendier, det vill säga ett- eller tvååriga stipendier som riktar sig till nyligen disputerade forskare inom neuroområdet. Stipendierna skapar förutsättningar för fortsatt forskning antingen i Sverige eller utomlands. Stipendiesumman är 300 000 kronor. Nytt från och med 2016 är att stipendium även kan beviljas för antingen ett eller två år.
  • 2015 delade Hjärnfonden ut ett jubileumsanslag, ett extra anslag på 3 miljoner kronor, som baserats på att mottagaren har en senior ställning inom Alzheimerforskningen och länge gjort betydelsefulla insatser inom området. I slutet av 2015 delades dessutom ytterligare 43 miljoner kronor ut till hjärnforskningen.

Dela sidan

Engagera dig redan idag

Stöd forskningen

Ge en gåva

Starta en insamling

Starta