Utdelade medel

Hjärnfonden delar ut stipendier och anslag till forskare inom neuroområdet för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Hjärnfondens vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får pengar från Hjärnfonden tillhör den svenska forskareliten.

Bengt Winblad mottog Hjärnfondens Jubileumsanslag

Professor Bengt Winblad har mottagit Hjärnfondens jubileumsanslag på 3 miljoner kronor för sin insats för forskningen inom Alzheimers sjukdom. Prisutdelare var H.K.H. Kronprinsessan Victoria som är Hjärnfondens beskyddare.

Guldregn över hjärnforskningen

Hjärnfonden delar i veckan ut 29,5 miljoner kronor till några av Sveriges hjärnforskare. Det innebär att totalsumman för årets anslagsutdelning landar på nära 64 miljoner och blir den största utdelningen i Hjärnfondens historia. Det extra anslaget går till 57 svenska forskningsprojekt som försöker hitta nya behandlingsmetoder inom bland annat Alzheimers sjukdom, barnhjärnan, depression och Parkinsons sjukdom.

Engagera dig redan idag

Stöd forskningen

Ge en gåva

Starta en insamling

Starta