Forskningsstöd

Hjärnfonden delar varje år ut forskningsanslag om 500 000 kronor per år i antingen ett eller två år till etablerade forskare inom neurovetenskap vid svenska universitet samt stipendier om 300 000 kronor till unga forskare som nyligen avlagt doktorsexamen (till och med år 2015 var summan 280 000 kr). Totalt delade Hjärnfonden ut 80 mkr till avancerad hjärnforskning under 2015. Detta är den största utdelningen i Hjärnfondens drygt 20-åriga historia. Här presenterar vi den forskning som Hjärnfonden gett pengar till de senaste åren.

Klicka i diagrammet för att uppdatera listan över stipendier och anslag till respektive område.

Hittar du inte den diagnos du söker? Tryck här för att läsa mer om respektive forskningsområde.

Engagera dig redan idag

Stöd forskningen

Ge en gåva

Starta en insamling

Starta