Ge en minnesgåva

Hedra minnet av en kär anhörig eller vän med en gåva till hjärnforskningen.

Ge en minnesgåva

Bli månadsgivare

Regelbundna gåvor räddar liv och förbättrar livskvaliteten för drabbade och deras familjer.

Bli månadsgivare

Ge en gåva

Var med i kampen mot sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hjärnan.

Ge en gåva

Ge en högtidsgåva

Ge en högtidsgåva som sprider omtanke och hopp i många år.

Ge en högtidsgåva

Starta en egen insamling

Starta din egen insamling och gör skillnad.

Starta en egen insamling

Ge en gåva via sms eller Swish

Genom ett snabbt sms kan du ge en gåva till hjärnforskningen. Nu har vi även Swish!

Swisha eller sms:a din gåva nu

Bli donator

Gå med i Hjärnfondens donatorsprogram

Bli donator

Testamentera till hjärnfonden

Genom att testamentera till Hjärnfonden bidrar du till forskningen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Att skriva ett testamente som tillfaller Hjärnfonden är ett sätt att investera i framtiden. Med ökad kunskap kan fler människor få rätt diagnos, effektiv behandling och bättre förutsättningar att leva ett värdigt liv.

Behovet är stort

Mer än var tredje svensk drabbas någon gång i livet av en hjärnsjukdom – stroke, Alzheimers sjukdom, migrän, depression, beroende och ätstörningar är några vanliga exempel. Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska få fram nya effektiva läkemedel och behandlingar.

Du kan testamentera till vem du vill

Självklart har du rätt att testamentera dina tillgångar till vem eller vad du vill, oavsett om det gäller pengar, fastigheter eller värdepapper. Det du dock måste ta hänsyn till är om du är gift och om det i så fall finns barn (bröstarvingar) i äktenskapet. De har rätt till sin laglott. Resten förfogar du över och kan fördela hur du vill.

Så skriver du ett testamente

Du måste hålla dig till strikta formkrav och regler för att testamentet ska vara formellt giltigt.

  • Testamentet måste vara skriftligt, via dator eller för hand, och undertecknat av dig personligen.
  • Testamentet ska bevittnas av två personer som inte är nära släkt med den som skriver testamentet (testatorn). Vittnena får inte heller omfattas eller vara arvtagare av testamentet.
  • Vittnena behöver inte veta något om innehållet i testamentet, men måste veta att det är ett testamente de bevittnar.
  • Vittnena som skriver under måste vara närvarande samtidigt och vid samma tillfälle som när testatorn undertecknar testamentet eller bekräftar sin namnteckning.
  • Var noga med att datera ditt testamente med ort och datum och uttrycka dig så klart och tydligt som möjligt. Då uppstår inga tveksamheter om din sista vilja.

Var kan jag vända mig för att få hjälp?

En jurist med inriktning på arvsrätt kan hjälpa dig så att allt blir korrekt. Kontakta gärna din bank, en advokatbyrå eller en större begravningsbyrå. De kan ta ut en avgift för konsultationen, men då kan du också vara säker på att det görs korrekt.

Om du vill testamentera till Hjärnfonden

Det är enkelt att testamentera till Hjärnfonden. Du anger Hjärnfonden som testamentstagare i ditt testamente och specificerar vilken typ av gåva du vill ge. Glöm inte att ange Hjärnfondens organisationsnummer 802017-8664.

I och med att Hjärnfonden är en insamlingsorganisation så är vi helt befriade från den kapitalvinstskatt som kan belasta kvarlåtenskap. Det kan göra en stor skillnad när det gäller äldre värdepapper, fastigheter eller bostadsrätter.

Ditt stöd betyder allt!

Mer än var tredje svensk drabbas någon gång under sitt liv av en hjärnsjukdom. En sjukdom, skada eller funktionsnedsättning i hjärnan drabbar dessutom familj och nära vänner. Därför behövs ditt stöd för att hitta effektivare behandlingar av t.ex. Alzheimers sjukdom, stroke, depression, migrän, anorexi, epilepsi och ADHD.

Beställ foldern gratis

Beställ vår folder som innehåller mer information. Foldern är gratis och kommer hem till dig med posten. För att beställa foldern, vänligen kontakta Givarservice på telefonnummer 020-523523 eller skicka ett e-post till info@hjarnfonden.se

Kontakta oss på Hjärnfonden om du har fler frågor

Vill du veta mer om testamente och gåvor du kan skänka? Vänligen kontakta Givarservice på telefonnummer 020-523523

Hjärnfondens organisationsnummer: 80 20 17-8664

Swedbank Robur Humanfond

Genom att spara i Swedbank Robur Humanfond växer dina pengar samtidigt som du bidrar till liv och livskvalitet för de som är drabbade av någon hjärnsjukdom.

Att spara i Swedbank Robur Humanfond innebär att två procent av din fondförmögenhet går till Hjärnfonden och forskningen om hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Investera i framtiden

Swedbank Robur Humanfond investerar bara i företag som tar ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. Det tjänar du och resten av världen på.

Du köper de ideella fonderna genom Swedbank och Sparbankerna och kan välja mellan att göra enstaka insättningar eller regelbundna månadsinsättningar.

Läs mer om hur du sparar i Swedbank Robur Humanfond.

Ge bort din utdelning till Hjärnfonden skattefritt

När du skänker din aktieutdelning till Hjärnfonden ökar din gåva med 43 procent i värde eftersom du inte behöver betala kapitalskatt. Det betyder att vi kan stödja ännu fler forskningsprojekt som i längden räddar liv och ökar livskvalitén för drabbade och deras familjer.

Sedan 2006 är det möjligt för privatpersoner att skattefritt skänka sina aktieutdelningar till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål, däribland Hjärnfonden.

Skänk din utdelning till Hjärnfonden

Om du har dina aktier hos en bank eller annan kapitalförvaltare så skall du göra Hjärnfonden till mottagare (rättighetshavare) till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman.

Kontakta din bank eller kapitalförvaltare om du vill göra Hjärnfonden till mottagare (rättighetshavare) till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman. De vet också när bolagsstämman äger rum.
Om du är kund hos Avanza eller Nordnet så har du möjlighet att direkt på din sida hos nätmäklaren, välja att ge din utdelning som gåva till oss. Följ instruktionen hos din nätmäklare.

Du kan kontakta din bank, kapitalförvaltare eller besöka bolagens hemsidor för att se när bolagsstämman äger rum om du inte fått inbjudan som aktieägare till bolagsstämman.

Dessa villkor gäller för att du ej skall behöva betala kapitalskatt:

– att aktiebolaget är börsnoterat eller är ett fåmansbolag
– att aktieägare står som direkt ägare, dvs inte som delägare i en aktiefond
– att den mottagande hjälporganisationen är en ideell förening eller stiftelse som har ett allmännyttigt ändamål och därför inte är skatteskyldig
– att aktieägaren avsäger sig rätten till utdelning innan bolagsstämman
– att det är kontant utdelning från ett börsnoterat bolag eller ett fåmansbolag
– att aktierna är registrerade på dig som privatperson

Mer information hittar du även på: www.aktiegåvan.se

Viktigt att tänka på

– Donationen måste göras innan bolagsstämman fattat beslut om årets utdelning.
– Bestäm vilken/vilka aktieutdelningar du ska donera och hur mycket.
– Fyll i blanketten ”ANMÄLAN OM RÄTTIGHETSHAVARE” och lämna den till din bank/fondbolag. OBS! Om du använder en annan webbläsare än Chrome och Firefox måste du ladda ner dokumentet till din dator innan du kan börja fylla i.
– Spara kvittot för överföringen, det ska bifogas deklarationen påföljande år för att du ska slippa skatt.
– Det går att donera anonymt.

Sedan 1 januari 2016 har skattereduktionen för gåvor försvunnit efter regeringsbeslut.

Så används din gåva

När du stöder Hjärnfonden bidrar du till att möjliggöra och intensifiera livsviktig forskning både om hjärnan, dess utveckling och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande för drabbade och deras familjer.

Var med i kampen mot Alzheimers sjukdom

Omkring 100 000 svenskar har Alzheimers sjukdom. Idag finns inget sätt att bota sjukdomen. Här kan du se en film där professor Caroline Graff från Karolinska Institutet berättar om sjukdomen.

Dela sidan