Patriks önskan

  • Till stöd för: Där det bäst behövs
  • Startad av: Solérius Patrik
  • Startdatum: 2017-09-27
  • Slutdatum: 2017-11-27

Jag fyller 40 år och skall ha kalas. Jag har allt jag behöver och tänkte därför att jag skulle kunna samla in pengar till välgörenhet. Den stora frågan var vilket ändamål pengarna skulle gå till, då det finns så otroligt stora behov i världen. Syrien? De svältande i östra Afrika? Till slut valde jag dock att samla in pengar till ett ändamål som kanske inte anses vara lika akut, men som behöver lyftas mer i samhällsdebatten: forskning om psykisk ohälsa.
Psykisk ohälsa är enligt mig en särskilt otäck ohälsa då det är så stigmatiserande och förknippat med en persons \"själ\". Vissa tänker att det kan vara konsekvensen av dåliga livsval eller handla om \"dåliga nerver\" eller annan, diffus, svaghet hos den drabbade.
Om det är något jag önskar så är det att vi alla kunde prata om ex depression eller ångest på ett mer neutralt vis. Att det inte skall skilja sig från hur vi pratar om ex en bruten arm eller en segdragen hosta. Att våga ställa frågor och visa nyfikenhet och omtanke som behövs på samma sätt som vid somatisk ohälsa.
En annan anledning till att jag valde Hjärnfonden är att jag har flera i min familj och släkt som haft eller har psykisk ohälsa i olika former, främst ångest. Även i mitt yrke inom skolan ser jag hur drabbade barn och föräldrar kämpar för större kunskap och förståelse för psykisk ohälsa. Jag träffar också många barn och unga med ADHD, ångest, autism o liknande - dessa barn och unga är de som kämpar mest och som därför behöver stor hjälp av oss!

Insamlat

  • Just nu: 0 kr
  • Mål: 20000 kr