Ring in din gåva 020-523 523 | Ge en gåva direkt
MENY
Ge en gåva
Aktuellt
18 jan 2012
Dela

Unga hjärnforskare får dela på över 6 miljoner kronor

90 procent av det vi vet om hjärnans funktion har vi lärt oss de senaste 15 åren. Behovet av ytterligare forskning stort. Därför delar Hjärnfonden ut över 6 miljoner kronor i stipendier till unga hjärnforskare runt om i Sverige. Stipendierna gör det möjligt att självständigt driva sin forskning framåt, något som annars är svårt eftersom de första åren efter disputation är svåra att finansiera. 

– Hjärnfondens stipendier betyder mycket då mer än var tredje svensk drabbas någon gång under sitt liv av en hjärnsjukdom. Ju fler vetenskapliga genombrott som görs, desto tidigare kan rätt diagnoser ställas och fler hjärnsjukdomar förebyggas, behandlas eller botas. Vi har stora förhoppningar på våra stipendiater, säger Hjärnfondens generalsekreterare, Gunilla Steinwall.

Hjärnfonden samlar in pengar och stödjer forskning om hela hjärnan och nervsystemet. Beroende, autism, smärta, dyslexi, Alzheimer, hjärntumör, ätstörningar, depression, Parkinson, stroke, MS, traumatiska hjärnskador och epilepsi är alla exempel på hjärnrelaterade diagnoser. Det är också dessa diagnoser som årets stipendiater forskar kring.

Forskar för barnen
Ett område som Hjärnfonden satsar på är barnhjärnan. Barndomen är den period i livet då våra hjärnor är som mest formbara och sårbara. Varje år föds ca 12 000 barn med någon form av utvecklingsavvikelse i hjärnan. Något som får konsekvenser för barnet, familjen, skolan och den lilla människans hela framtida liv.

Beatrice Skiöld är barnhjärnforskare på Karolinska Institutet och en av Hjärnfondens stipendiater 2012. Stipendietiden tillbringar hon på The Royal Women's Hospital i Melbourne där hon studerar hur den omogna nyfödda hjärnan reagerar i akuta situationer, som syrebrist och inflammation, samt hur detta påverkar barnen i framtiden. Att på detta genomgripande sätt studera hjärnskador hos nyfödda, från detaljerade uppkomstmekanismer till långsiktiga konsekvenser, har inte genomförts tidigare.

– Vården av nyfödda barn har förändrats genomgripande de senaste två decennierna och överlevanden bland för tidigt födda barn ökat markant. Betryggande nog har även forskningen kring den nyfödda hjärnans sjukdomar och skador intensifierats. Tack vare nya avbildningsmetoder av hjärnan är min förhoppning att vi i framtiden kan utveckla skonsamma och verksamma hjärnskyddande behandlingar för nyfödda och för tidigt födda barn, säger Beatrice Skiöld.

Hjärnfondens stipendier
2012 delar Hjärnfonden ut 22 stipendier som avser forskning på heltid under ett år. Utdelningen sker på Fotografiska Museet i Stockholm den 19 januari. Stipendierna är på 280 000 kronor vilket betyder att Hjärnfonden denna gång delar över 6 miljoner kronor till svensk neuroforskning. Hjärnfondens vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens stipendium eller anslag tillhör den svenska forskareliten. I Sverige finansieras mindre än hälften av forskningen av offentliga medel. Hjärnfonden är helt fristående utan några bidrag från varken stat eller kommun och utgör därför en viktig kugge i finansieringen av den övriga hälften.

Här kan du se vilka som får Hjärnfondens stipendier 2012 >>

Ge en gåva

Vi har inga statliga medel och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Behoven är stora och ditt bidrag är ett viktigt stöd.

Ge din gåva som:
Privatperson Företag