Ring in din gåva 020-523 523 | Ge en gåva direkt
MENY
Ge en gåva
Dela

Frågor & svar

Vad gör Hjärnfonden?
Hjärnfonden finansierar livsviktig forskning om den friska hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer.

Hjärnfonden samlar in pengar för att finansiera forskningsprojekt och öka kunskapen hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Med ökad kunskap kan fler människor få rätt diagnos, effektiv behandling och bättre förutsättningar att leva ett värdigt liv.

Vad är Hjärnfonden?
Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse med syfte att främja forskning och sprida information om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden har inga statliga bidrag. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Vilka sjukdomar arbetar Hjärnfonden med?
Vi stödjer forskning och informerar om alla sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hjärnan.

Exempel på dessa är: ADHD, afasi, ALS, Alzheimers sjukdom och övrig demens, Aspergers syndrom, autism, beroende, Bipolär sjukdom, CP-skada, depression, dyslexi, epilepsi, hjärnskada, hjärntumör, migrän, MS, Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskada, schizofreni, stroke, ångest och ätstörningar m.fl.

Behövs det pengar till hjärnforskning?
Gåvor till hjärnforskningen bidrar till att förebygga och lindra mänskligt lidande orsakat av sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hjärnan. Behovet är stort. Mer än var tredje svensk drabbas någon gång i livet av en hjärnsjukdom - stroke, Alzheimers sjukdom, migrän, depression, beroende och anorexi är några vanliga exempel. Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska få fram nya effektiva läkemedel och behandlingar.

Hjärnfonden har inget statligt stöd. Hjärnfondens arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Alla pengar som delas ut till forskare och forskargrupper är insamlade medel.

Hur skänker jag en gåva till Hjärnfonden?
Hjärnfonden tar tacksamt emot gåvor på plusgiro 90 11 25-5 eller bankgiro 901-1255.

Ett effektivt sätt att stödja hjärnforskningen är att bli månadsgivare via autogiro. Det är ett enkelt sätt för dig att ge. Samtidigt blir våra administrativa kostnader lägre och vi kan investera mer pengar i livsviktigt hjärnforskning.

Högtidsgåva
Gratulera en jubilar eller uppmärksamma en högtidsdag med en gåva till Hjärnfonden. Vi skickar ett vackert hyllningsblad till den adress du anger.

Minnesgåva
Hedra minnet av en anhörig eller vän med en gåva till Hjärnfonden. Vi skickar ett vackert minnesblad till den adress du anger.

Information om alla sätt att ge en gåva finns här på webbplatsen (under  Ge en gåva) eller ring 020-523 523 (kostnadsfritt).

Testamente
Vill du testamentera en gåva till Hjärnfonden, beställ vår testamentsmapp genom att ringa 018-67 72 50. Arv som tillfaller Hjärnfonden förvaltas eller säljs för fondens räkning.

Hur vet jag att mina pengar används rätt?
Hjärnfondens plusgirokonto och bankgirokonto är s.k. 90-konton. Det betyder att verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll, en garanti för att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna kommer dit de ska. Hjärnfondens 90-konton är din garanti.

Får Hjärnfonden statligt stöd?
Hjärnfonden har inget statligt stöd och verksamheten bygger helt på frivilliga gåvor och bidrag. Alla medel tillfaller oavkortat Hjärnfonden.

Hur bestäms fördelningen av forskningsanslag/stipendier?
Hjärnfondens Vetenskapliga Nämnd består av ett 20-tal av landets främsta professorer inom neuroområdet. Deras uppgift att granska alla ansökningar och välja vilka av de sökande som ska tilldelas stipendier och forskningsanslag. Den Vetenskapliga Nämnden garanterar att de forskare som får stipendium eller anslag är de allra främsta i sitt slag. Mycket tid och möda läggs ner på dessa bedömningar.

Hur bedömer Vetenskapliga nämnden ansökningarna?
Bedömningen görs utifrån tre fastställda kriterier:
1. Frågeställning
2. Metodik
3. Kompetens/Genomförbarhet

Vilka är Hjärnfondens stipendiater och anslagstagare?
Årligen delar Hjärnfonden ut stipendier till unga forskare samt större anslag till forskargrupper vilka håller mycket hög vetenskaplig kvalité. Läs mer om de olika forskningsområdena under rubrik "Forskning".

Finns det något annat sätt att stödja Hjärnfonden?
Idag finns det flera möjligheter till eget sparande samtidigt som du stödjer Hjärnfonden.

Swedbank Robur Humanfond delar ut 2 % av fondkapitalet till någon av de organisationer som spararen väljer. Nu finns Hjärnfonden också med som alternativ.

Klicka här för mer information >>

Vill Hjärnfonden samarbeta med företag?
Hjärnfonden samarbetar gärna med företag i olika projekt.
Kontakta oss för diskussioner om vad vi kan göra för varandra, telefon 018-67 72 50.

När bildades Hjärnfonden?
Fonden bildades i sin nuvarande form 1994 på initiativ av professor Lennart Widén, Karolinska Institutet.

Vilka leder Hjärnfonden?
Styrelse
Hjärnfondens styrelse arbetar ideellt. Fondens styrelseordförande är Lars Olson, professor vid Karolinska Institutet. Styrelsearvode utgår ej.

Kansli
Hjärnfondens dagliga arbete leds av en generalsekreterare. För närvarande arbetar tio personer vid Hjärnfondens kansli.

Var hittar jag Hjärnfonden?
Adress: Riddargatan 17A, 114 57 Stockholm
Tel växel: 08-40 60 800
Givarservice: 020-523 523 (kostnadsfritt telefonnummer för beställning av minnesbrev och material)

E-post: info@hjarnfonden.se
www.hjarnfonden.se

Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter 

PG 90 11 25- 5
BG 901-1255

Org.nr. 802017-8664

Ge en gåva

Vi har inga statliga medel och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Behoven är stora och ditt bidrag är ett viktigt stöd.

Ge din gåva som:
Privatperson Företag