Ring in din gåva 020-523 523 | Ge en gåva direkt
MENY
Ge en gåva
Dela

Insamlade medel

När du stöder Hjärnfonden bidrar du till att möjliggöra och intensifiera livsviktig forskning om den friska hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer.

Det är gåvor som möjliggör Hjärnfondens arbete. Med hjälp av insamlade medel ges resurser till livsviktig forskning och information om hjärnan.De insamlade medlen ökade med 25 procent år 2013.

Insamlade medel 2013

Gåvor till Hjärnfonden

 • Gåvor från privatpersoner: 35 procent
 • Testamenten: 49 procent
 • Större donationer från privatpersoner och företag: 14 procent
 • Övriga gåvor: 2 procent

 gava2.JPG

Så fördelades gåvorna 2013

Hjärnfonden stödjer forskningen genom ett- eller tvååriga forskningsanslag om 500 000 kronor eller postdoktorala stipendier där stipendiesumman är 280 000 kronor.

 • Forskningsstöd och informationsverksamhet, 82 procent
 • Insamlingskostnader, 15 procent
 • Administration, 3 procent

Visste du att:

 • 30 000 svenskar drabbas av stroke varje år.
 • Cirka 150 000 personer är drabbade av demens varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen.
 • Av 100 000 barn som föds varje år har mer än var tionde en hjärnskada eller funktionsnedsättning i hjärnan som kan komma att leda till en diagnos.
 • Var fjärde svensk drabbas någon gång av en depression så allvarlig att den kräver behandling.
 • Ungefär 70 000 människor i Sverige får förvärvade skador i hjärnan varje år.


Ge en gåva

Vi har inga statliga medel och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Behoven är stora och ditt bidrag är ett viktigt stöd.

Ge din gåva som:
Privatperson Företag