Organisation

Generalsekreterare

Gunilla Steinwall

Styrelse

Lars Olson, ordförande, professor, Karolinska Institutet, Stockholm
Mathias Engdahl, företagare
Susanne Hobohm, frilansjournalist
Per Nydahl, Segulah AB, Stockholm
Lars Bergman, professor, Handelshögskolan
Louise Westerberg, grundare av stiftelsen Viktor Rydbergs skolor

Styrelsearvoden utgår ej

Vill du veta mer om Hjärnfondens styrelsemedlemmar? Klicka här!

Hedersordförande

Kjell-Olof Feldt, grundare av Hjärnfonden och styrelsens ordförande 1994-2009

Scientific Advisory Board

Sten-Magnus Aquilonius,
Professor emeritus vid Institutionen för Neurovetenskap, Neurologi, vid Uppsala Universitet

Ingemar Ernberg,
professor i tumörbiologi vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.
Karolinska Institutet.

Hugo Lagercrantz,
professor i pediatrik vid institutionen för kvinnors och barns hälsa,
Karolinska Institutet.

Torsten Wiesel,
professor, neurofysiolog och läkare. 1981 tilldelades han Nobelpriset i medicin.

Gunnar Bjursell,
professor i molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

Jonas Frisén,
professor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet.

Vetenskapliga nämnden

Hjärnfondens vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens anslag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter där samtliga sex medicinska fakulteter finns representerade. Den ämnesmässiga spridningen inom neurovetenskap är stor, både klinisk forskning och grundforskning finns representerad.

Nämndens uppgift är att granska alla ansökningar och tilldela Hjärnfondens årliga stipendier och forskningsanslag till de allra bästa forskarna inom sitt område. Nämndens expertis fungerar som en garanti för att de insamlade pengarna går till forskningsprojekt och fördelas till den främsta neuroforskningen.

Klicka här för att läsa mer om Vetenskapliga nämndens arbetssätt, ordförande och ledamöter.

Organisationsnummer

802017-8664

Revisorer

Auktoriserad revisor Ulrika Granholm-Dahl, PwC
Auktoriserad revisor Jenny Granell, PwC

90-konto

Hjärnfonden har 90-konto vilket betyder att verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll. Det är en garanti för att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna kommer dit de ska.

Hjärnfonden har två PlusGirokonton.
Det ordinarie PlusGirokontot används för spontangåvor och är:90 11 25-5.
Det finns även ett PlusGirokonto som används för att tekniskt möjliggöra OCR-inläsning av gåvor och används bara då ett inbetalningskort skickats ut. Detta är: 90 00 95-1.
Om du önskar sätta in en gåva till Hjärnfonden, använd i första hand det PlusGirokonto som står angivet på ditt inbetalningskort.
Om du vill sätta in en spontan gåva, utan förifyllt inbetalningskort, använd vårt ordinarie konto 90 11 25-5 eller motsvarande BankGiro: 901-1255

PUL

Hjärnfonden följer reglerna för PUL. Ni kan läsa mer om PUL på Datainspektionens hemsida.

Hjärnfondens länsförening

Hjärnfondens länsförening i Kalmar är en medlemsförening som skall verka lokalt i respektive län för att stödja stiftelsens insamlande av medel för forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar.

Gunnar Silfwersvärd, ordförande
Telefon 0480-236 39
E-post gunnar.silfwersvard@telia.com

Ladda ned och läsa Hjärnfondens styrdokument.

Ladda ned Hjärnfondens effektrapport
Ladda ned Hjärnfondens stadgar 
Ladda ned Hjärnfondens stiftelseurkund 
Ladda ner Hjärnfondens placeringspolicy 
Ladda ner Hjärnfondens insamlingspolicy
Ladda ner Hjärnfondens uppförandekod
Ladda ner Hjärnfondens tillsättning av styrelse

Dela sidan

Engagera dig redan idag

Stöd forskningen

Ge en gåva

Starta en insamling

Starta