Ring in din gåva 020-523 523 | Ge en gåva direkt
MENY
Ge en gåva
Dela

Organisation

Generalsekreterare
Gunilla Steinwall

Styrelse
Lars Olson, ordförande, professor, Karolinska Institutet, Stockholm
Bengt Braun, vice ordförande, Bonnier, Stockholm
Mathias Engdahl, företagare
Susanne Hobohm, frilansjournalist
Per Nydahl, Segulah AB, Stockholm                                                                 Lars Bergman, Professor, Handelshögskolan

Styrelsearvoden utgår ej

Hedersordförande
Kjell-Olof Feldt

Scientific Advisory Board
Sten-Magnus Aquilonius, professor emeritus vid Institutionen för Neurovetenskap, Neurologi, vid Uppsala Universitet

Ingemar Ernberg, Professor i tumörbiologi vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi. Karolinska Institutet.

Hugo Lagercrantz, professor i pediatrik vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Torsten Wiesel, professor, neurofysiolog och läkare. 1981 tilldelades han Nobelpriset i medicin.

Gunnar Bjursell, professor i molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

Vetenskapliga nämnden
Hjärnfondens vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens anslag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter. Samtliga sex medicinska fakulteter finns representerade. Den ämnesmässiga spridningen inom neurovetenskap är stor, både klinisk forskning och grundforskning finns representerad.

Nämndens uppgift är att granska alla ansökningar och tilldela Hjärnfondens årliga stipendier och forskningsanslag till de allra bästa forskarna inom sitt område.
Nämndens expertis fungerar som en garanti för att de insamlade pengarna går till forskningsprojekt och fördelas till den främsta neuroforskningen. 

Hjärnfondens länsförening
Hjärnfondens länsföreningar är medlemsföreningar som skall verka lokalt i respektive län för att stödja Stiftelsens insamlande av medel för forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar.

Kalmar
Gunnar Silfwersvärd
Ordförande
Telefon 0480-236 39
E-post gunnar.silfwersvard@telia.com
 
Organisationsnummer
802017-8664


Revisorer

Auktoriserad revisor Lars Nicklasson, PWC
Auktoriserad revisor Marianne Stohr, PWC

Ge en gåva

Vi har inga statliga medel och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Behoven är stora och ditt bidrag är ett viktigt stöd.

Ge din gåva som:
Privatperson Företag