Sven Bölte, Professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, chef för centret KIND, Karolinska Institutet och Centrum för Psykiatriforskning.

”10% av befolkningen har neuropsykiatriska svårigheter”

Jag har forskat länge kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, framför allt inom autismspektrum och ADHD. Med mitt team försöker jag bättre förstå orsakerna bakom, hur man tidigare kan ställa diagnoser och sätta in rätt behandlingar. Idag har cirka 1 av 10 svenskar någon form av neuropsykiatrisk diagnos som svårigheter med inlärning, uppmärksamhet eller socialt samspel. Därför är forskningen så viktig.

Det har gjorts flera framsteg när det gäller att förstå, upptäcka och behandla dessa diagnoser. Idag har vi till exempel lärt oss mycket mer om överlappningar mellan kroppsliga sjukdomar och mental ohälsa. Men stora utmaningar återstår och därför är alla gåvor så viktiga.

Ska vi kunna hjälpa alla som fått en diagnos, måste vi lära oss mer om hur genetik, miljöpåverkan, hjärna och kognition hänger ihop. Dessutom återstår mycket arbete med att sprida kunskap till kliniker och ut i samhället. Varje krona gör alltså stor skillnad och stärker oss i arbetet med att minimera konsekvenserna för alla drabbade och anhöriga.

Sven Bölte, Professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap
Chef för KIND, Karolinska Institutet och Centrum för Psykiatriforskning