90 konto

Hjärnfonden har 90-konto vilket betyder att verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll. Det är en garanti för att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna kommer dit de ska.
Hjärnfonden har två PlusGirokonton.
Det ordinarie PlusGirokontot används för spontangåvor och är:90 11 25-5.
Det finns även ett PlusGirokonto som används för att tekniskt möjliggöra OCR-inläsning av gåvor och används bara då ett inbetalningskort skickats ut. Detta är: 90 00 95-1.
Om du önskar sätta in en gåva till Hjärnfonden, använd i första hand det PlusGirokonto som står angivet på ditt inbetalningskort.
Om du vill sätta in en spontan gåva, utan förifyllt inbetalningskort, använd vårt ordinarie konto 90 11 25-5 eller motsvarande BankGiro: 901-1255