Stress i siffror

Stressrelaterad ohälsa är vår tids största jämställdhetssproblem. Kvinnor drabbas i högre grad än män av stressrelaterad ohälsa.