”Forskningen kring Alzheimers sjukdom står vid ett vägskäl”

Caroline Graff är professor inom genetisk demensforskning och forskar med stöd från Hjärnfonden om Alzheimers sjukdom. Här berättar hon varför det är så viktigt att hjärnforskningen får mer resurser.

Läs mer här

Forskning om Alzheimer ger hopp

Idag finns inget botemedel mot Alzheimers sjukdom. Det pågår mycket forskning för att förstå mekanismerna bakom sjukdomen, hitta nya läkemedel, förbättra diagnostiken och vad vi kan göra för att minska risken att bli sjuk. Här kan du läsa om en del av den forskning som pågår nu.

Bättre Alzheimerdiagnos med antikroppar

En ny antikropp som kommer ge en mer noggrann Alzheimerdiagnos och som bättre kan mäta effekten av läkemedel. Om det forskar Stina Syvänen, en av Sveriges mest lovande Alzheimerforskare. I år är hon en av de som fått stöd till sin forskning från Hjärnfonden.

Han söker efter orsaken till Alzheimers sjukdom

En av de forskare som får forskningsstöd i år är Ingmar Skoog, för sitt arbete med att hitta orsakerna till Alzheimers sjukdom. Det handlar om forskning på internationell toppnivå – vilket kräver stora resurser. Ett tydligt exempel på hur stor skillnad gåvor till hjärnforskningen kan göra.

Yngre Alzheimerpatienter får sen diagnos

Yngre personer med Alzheimers sjukdom får diagnos över ett år senare än äldre. Det visar resultat från en unik långtidsstudie som har följt sjukdomsförloppet för yngre Alzheimerpatienter. Carina Wattmo, medicinsk statistiker och doktor i medicinsk vetenskap är en av forskarna bakom studien.

Henrik Zetterberg för demensforskningen framåt

Henrik Zetterberg är professor i neurokemi vid Göteborgs universitet och forskar – med stöd av Hjärnfonden – på nya metoder att tidigt upptäcka frontallobsdemens. Han hoppas att det arbetet kan göra det enklare att få fram botemedel. Din gåva gör att kampen mot demens går snabbare! Läs om hans forskning här.

Ny metod för att diagnosticera Alzheimers sjukdom

Att ställa diagnos på Alzheimers sjukdom kan vara svårt, eftersom flera andra tillstånd kan ge samma symtom. Men nu finns en ny metod som avbildar hjärnan och visar den spridning av proteinet tau som finns enbart vid Alzheimers.

Svensk diagnosmetod för Alzheimer internationellt erkänd

Alzheimerforskarna Henrik Zetterberg och Kaj Blennow har båda två fått forskningsanslag från Hjärnfonden. Nu har deras metod för att diagnosticera Alzheimers sjukdom klassificerats som internationell referensmetod som blir standard över hela världen.

Utan botemedel mot demens har samhället gigantiska utmaningar

Anders Wimo har forskat på demenssjukdomar sedan 80-talet, parallellt med arbetet som allmänläkare. Hans forskning har fokuserat på de olika demensformernas utbredning, kostnader och riskfaktorer.

Dela sidan