Ge en gåva – Företag

Idag svarar hjärnsjukdomar för åtta av de tio vanligaste orsakerna till förlorade friskår och allt fler kommer att insjukna i takt med att vi blir äldre. Men hjärnforskningen befinner sig i ett dynamiskt skede, vi står inför flera avgörande genombrott. Så ge en gåva till hjärnforskningen idag och bli en del av den utvecklingen.