Huvudloppet

 • Till stöd för: ADHD
 • Startad av: Fransson Lena
 • Startdatum: 2018-09-08
 • Slutdatum: 2018-12-31

Attention Kronoberg arrangerar ett välgörrnhetslopp den 22/9 kl 11.00 runt Växjö sjön. Vi gör det för
att uppmärksamma att psykisk ohälsa ökar bland barn/ungdomar/unga vuxna. Många av dem som drabbas här neuropsykiatriska diagnoser som tex ADHD,autism,dyslexi,tourettes syndrom. Tilläggsdiagnoser som oro/ångest samt depression är vanliga. Forskning visar att motion inte bara kan öka koncentrationen utan även kan förebygga psykisk ohälsa. Mer forskning om npf diagnoser och psykisk hälsa behövs.

Insamlat

 • Just nu: 8600 kr
 • Mål: 10000 kr

Tack!

 • Mari-Louise
 • MFgolv
 • Familjen Damberg
 • Familjen Boström
 • Lovisa Damberg
 • Eva & Leif Fransson
 • John & Ioanna Pedersen
 • Nikki och Dennis Arvidsson
 • Lena, Magnus, Samuel, Christoffer
 • Monica, Lars,Julia