Sten 60 år

  • Till stöd för: Där det bäst behövs
  • Startad av: Löfgren Sten
  • Startdatum: 2018-09-08
  • Slutdatum: 2018-12-31

Jag vill uppmärksamma min Pappa, som gick bort i Alzheimers alldeles för tidigt, genom att starta den här insamlingen. Hjärnfonden har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Psykisk ohälsa är ett problem som ökar i samhället och hjärnfonden adressera även det. Sätt in en liten slant. Alla bidrag är viktiga.

Insamlat

  • Just nu: 0 kr
  • Mål: 10000 kr