Kung Över Livet

 • Till stöd för: Barnhjärnan
 • Startad av: Kung Över Livet
 • Startdatum: 2012-05-29
 • Slutdatum: 2018-12-31

Personer med NPF så som ADHD, ADD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, Autism, OCD, dyslexi och dyskalkyli m.fl blir ofta misstrodda och felbemötta. Stöd vår insamling till forskningen kring dessa diagnoser hos barn, ungdomar och vuxna. Föräldrar, pedagoger, ledare i olika verksamheter behöver kunskap och redskap för att kunna stötta barn, ungdomar och vuxna med diagnos NPF, så att alla ska kunna få en hanterbar situation.
En självkänsla och självklar plats vårt samhälle.

Insamlat

 • Just nu: 420271 kr
 • Mål: 1000000 kr

Tack!

 • Maja Erkstam
 • Lena Loots
 • Lena Pedersen
 • Jenny Svensson
 • Laila Eileby
 • Kerstin Andersson
 • Charity Fit
 • Camilla Rask
 • Veronica Senor
 • Kevin Rosberg
 • Robin Lindbladh
 • Anette André
 • Ulrika Grejs
 • Jill Karlsson
 • Thomas Svennberg Jacobsson
 • Marie
 • Jessica Snahr
 • Ann Johnsson
 • Annica Karlsson
 • Jessica
 • anna-karin
 • Anette Berg
 • Sarah Smedberg
 • Jörgen
 • Kristiina Laine
 • Malin Löfgren
 • Maria Naglitsch
 • Camilla Jonsson
 • Tina Johnsson
 • Marlene Pettersson
 • Mimmi
 • Sofia Stenström
 • Lena Ringqvist
 • Hilde
 • Personal Risbroskolan Fagersta åk 6
 • Lena Berlin Ryltenius
 • Bettina Edgren
 • Lillemor Lundström
 • Carina Ukalovic
 • Elin Järlesjö
 • Maria Lövberg
 • Fam Wastesson Löfvenberg
 • Cathy
 • Zaid Forsell
 • Maria Fagerberg
 • Vailis
 • Kevin R
 • Petra Leijon
 • Ewa Israelsson
 • Brandt
 • Therese Wåglund
 • Emma Vildstrand
 • Louise Rytterberg
 • Suzanne Hansen
 • Jeanette Rosberg
 • Katarina Eklöv
 • Sofia Johansson
 • Pierre Ström
 • Ann-Kristine Andersson
 • Marion Vilenius
 • Camilla Lj Lindmark
 • Karin Löfving
 • Hanna Lanquist
 • Monika Lindeberg-Lindvet
 • Berit Brodén
 • Anki Eklund
 • familjen Crnalic
 • Sari Arttonen
 • Anna-Lena Utterström
 • Personal från Lindskolan
 • Familjen Moilanen Jannesson
 • Lena F via kollegorna på Luna
 • Alexandra Ulfsdotter
 • Rolf Fröjd
 • Sarah Berthag Ljones
 • greta johansson
 • Familj Maria Johansson Järbo
 • Barbro Andersson Öhrn
 • Angelica Nevby
 • Maria Sunnerstam
 • Minnesgåva för Gunvor Andersson
 • Annelie Wetterholm
 • Cramo Nyköping
 • Föreningen Kung över livet
 • Linda Käck
 • KungaMammans Insamling 48 år
 • Fritidsresor
 • AnnSophie 47 ÅR insamling
 • Sam 19 år insamling
 • Kung över livet
 • Fam. Tony Vestman
 • Kung Över Livet 50% överskott, gala 2016