för Ingegerds skull

  • Till stöd för: MS
  • Startad av: Siljeholm Malin
  • Startdatum: 2018-04-30
  • Slutdatum: 2018-05-30

Som så många andra sjukdomar är MS också en anhörigsjukdom. Den drabbar inte bara den drabbade, utan en hel familj.
Den här insamlingen är för Ingegerds skull, lika mycket som för hela hennes familj.

Ingegerd förlorade tillslut kampen. För bara några veckor sedan somnade hon in. Inget får vara förgäves. Det måste finnas hopp.
Bidra till forskningen. För Ingegerds skull!

Insamlat

  • Just nu: 200 kr
  • Mål: 5000 kr

Tack!

  • Linda
  • Therese&Zeke