Från golv till hjärnforskning

  • Till stöd för: Där det bäst behövs
  • Startad av: Heimdall Industrigolv
  • Startdatum: 2018-06-27
  • Slutdatum: 2020-06-30

För varje kvadratmeter Heimdall Industrigolv lägger av golvet Rigstula Design™ Red skänker Heimdall pengar till Hjärnfonden och bidrar i kampen mot hjärnsjukdomar. Golvet är ett traditionellt epoxigolv för storkök och motsvarar Peran STB Compact/Struktur från Flowcrete eller Eradur Struktur från Eradur.

Insamlat

  • Just nu: 10000 kr
  • Mål: 100000 kr

Tack!

  • Heimdall Industrigolv