Ledig tjänst – Projektledare inom DM

Vi söker nu en ny medarbetare för att fylla rollen som vår Projektledare inom DM. De postala aktiviteterna är en betydande del av Hjärnfondens insamlingsarbete så i denna roll har du ett stort ansvar med spännande arbetsuppgifter. Är detta något för dig?

Övriga arbetsuppgifter inkluderar:

  • Budgetering och uppföljning av kostnader och intäkter för samtliga ansvarsområden/aktiviteter samt resultat, processer och analys
  • Kontakter och möten med leverantörer, till exempel tryckerier, media brokers, portooptimerare, DM-byrå samt distributörer av postala utskick
  • Organisera framtagning av reklammaterial/trycksaker för postala kampanjer
  • Strategiskt och operativt segmentera vid rekrytering och vid bearbetning samt göra urval för postala kampanjer
  • Optimera urvalskriterier
  • Löpande ta fram och exekvera tester som effektiviserar våra kampanjer och ökar lönsamheten
  • Har specialistroll inom postala aktiviteter mot alla Hjärnfondens personas och givarresor. Bistår med kompetens inom alla givarresor och ansvarar för genomförande av beslutade aktiviteter
  • Tätt samarbete med marknads- och kommunikationsavdelningen samt samhällsavdelningen för att verka för Hjärnfondens informationsändamål och påverkansarbete.

tommy.sollen@hjarnfonden.se