Ledig tjänst – Teknisk projektledare

Vi behöver ännu mer digital kompetens och växer nu med en teknisk projektledare. Rollen tillhör kommunikations- och marknadsavdelningen och kommer att rapportera till kommunikations- och marknadschefen.

Det finns mycket värde att skapa på Hjärnfonden! Det arbete du gör kommer att stärka opinionsbildande insatser, sprida kunskap och öka insamlingen. Du kommer att spela en viktig roll när du leder det externa utvecklingsteamet, och ansvarar för implementering, test och utvärdering. Du samarbetar nära med externa parter såväl som interna intressenter. 
 
Denna roll kommer att vara rolig och mångsidig och kan delas in i två olika ansvarsområden. Å ena sidan kommer du att arbeta med praktiska digitala projekt, som att förbättra och itererahjärnfonden.seoch optimera användarflöden, till exempel betalningslösningar. Å andra sidan kommer du att vara produktägare av interna system som CMS, CRM och BI-verktyg (Power-BI). Det innebär ett ansvar för den tekniska hanteringen av dessa system, liksom att vara representant gentemot externa partners och leverantörer. Ur affärssynpunkt är det du som prioriterar interna förfrågningar om förbättringar och ser till att prioriterade initiativ överensstämmer med den övergripande strategin. 
 
Sannolikt har du minst 5 års erfarenhet och erfarenhet från en roll som produktägare, teknisk projektledare, Scrum Master, eller motsvarande.