Nyheter

Den här sidan listar artiklar med alla kategorier (nyheter, kalendariehändelser).

Unik teknologi belyser psykisk sjukdom

Kategori: Nyheter
Publicerad: 2016-03-21

Psykisk sjukdom karaktäriseras av förändrade mentala processer och beteenden. Men hur utför hjärnan mentala processer och skapar våra beteenden i vanliga fall? Och hur är det förändrat i psykiska sjukdomar? Metoden optogenetik gör det möjligt att slå av och på utvalda celler i hjärnans funktioner. Aldrig tidigare har vi gjort så stora framsteg inom förståelsen om hur hjärnan fungerar, kunskap som är helt nödvändig för att vi ska kunna förstå psykisk sjukdom.


Vad händer i hjärnan vid rädsla och ångest?

Kategori: Nyheter
Publicerad: 2016-03-21

Psykisk ohälsa är ett växande problem. Ungefär en tredjedel av alla människor drabbas någon gång i sitt liv av en ångeststörning. Posttraumatisk stress är inte ovanligt hos personer som flytt från krigsdrabbade områden. Men vad händer i hjärnan vid en ångestattack? Att förstå mekanismerna bakom psykisk ohälsa är ett av modern hjärnforsknings knivigaste problem.


Biologin bakom känslostormar

Kategori: Schizofreni
Publicerad: 2016-03-21

Känslor är komplexa. För en del är de också överväldigande, okontrollerbara, intensiva och växlar snabbt. Personlighetsstörning är ett ofta bortglömt men allvarligt tillstånd. En folksjukdom som i ung ålder drabbar runt två procent av befolkningen. Omgivningen betraktar ofta den som inte kan styra över sina känslor som besvärlig, överdramatiserande och manipulerande. Men det finns tydliga biologiska orsaker och hjälp att få.


Smäll mot huvudet kan ge demens

Kategori: Nyheter
Publicerad: 2016-03-21

Vad händer i hjärnan när man slår i huvudet riktigt hårt? Både en svår skallskada och upprepade hjärnskakningar, som kan ses inom vissa idrotter, ökar risken för demens. Idag finns ännu inga effektiva läkemedel mot traumatisk hjärnskada, men forskarna är hoppfulla. Hemligheten ligger bland annat i att få hjärnan att själv bygga om sig där viktiga funktioner som förlorats på grund av hjärnskadan tas över av oskadade områden.


”Det började med att jag åkte fel i tunnelbanan”

Kategori: Nyheter
Publicerad: 2016-03-21

Prästen Agneta började glömma saker. Mitt under pågående gudstjänst kom hon plötsligt inte ihåg texter hon kunnat utantill i alla år. Agneta var 58 år när hon drabbades av Alzheimers sjukdom. Idag har hon levt med Alzheimer i mer än 12 år. På Hjärnans Dag 2016 berättade hon tillsammans med sin dotter Maria om hur det är att leva med sjukdomen.


Alzheimervaccin kan finnas på marknaden inom två år

Publicerad: 2016-03-21

Varje år drabbas runt 20 000 personer av Alzheimers sjukdom. För att förstå varför hjärnans nervceller dör i förtid pågår intensiv forskning. Men hur snabbt kan vi diagnosticera och behandla Alzheimers sjukdom? Kommer vi att hitta ett botemedel? Flera forskningsprojekt pekar på att vi nu närmar oss ett genombrott i form av ett vaccin och enligt professor Bengt Winblad behöver det inte ligga längre bort är två år.


10 miljoner tack till PostkodLotteriet!

Kategori: Nyheter
Publicerad: 2016-03-18

Hjärnfonden har tacksamt mottagit 10 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet. Varje år fördelas överskottet från lotteriet till förmånstagare. Under årets utdelning fördelades hela 1 083 323 kronor till 55 utvalda organisationer.


”Det är fruktansvärt att omslutas av det vidriga mörkret”

Kategori: Nyheter
Publicerad: 2016-03-18

Att lida av depression är som att fastna i ett vidrigt, svart hål där tiden stannat. Du hör inte vännernas röster som försöker hjälpa dig, och ser inte dörrarna som kan ta dig ut. Du existerar bara som förlamad och ser ingen lösning, ingen ljusning, ingen mening. Vägen fram till sammanbrottet är dessutom både lång och nedbrytande – och jag vet vad jag talar om. Jag drabbades nämligen själv av en tung depression som det tog år att ta mig ur.