Tillsättning av styrelse

Hjärnfonden är en stiftelse, där stiftelseurkund och stadgar reglerar hur styrelsen ska väljas.

”Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse bestående av minst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen äger rätt att själv entlediga och utse nya ledamöter.”

Vid val av ny ledamot, är första steget att styrelsen tar fram en kravprofil för den nya ledamoten. Kravprofilen baseras på en analys av Hjärnfondens nuvarande och kommande utmaningar, och vilka kompetenser och erfarenheten som bör finnas i styrelsen. Därefter görs en inventering av vilka kompetenser och erfarenheter som man önskar tillföra till styrelsen, genom valet av ny ledamot.

Normalt utser styrelsen därefter en rekryteringsgrupp som ansvarar för att identifiera och kontakta tänkbara kandidater. Rekryteringsgruppen inventerar tänkbara kandidater, och uppmanar relevanta intressenter till Hjärnfonden att inkomma med förslag.

Rekryteringsgruppen sammanställer därefter en första lista med kandidater, som presenteras för styrelsen. Efter diskussion i styrelsen ges rekryteringsgruppen uppgift att kontakta ett mindre antal prioriterade kandidater, för en första diskussion.

En kort lista sammanställs, med kandidater som både konstaterats uppfylla den önskade profilen, och visat ett intresse för ingå i Hjärnfondens styrelse. Som ett sista steg görs den personkontroll som Svensk Insamlingskontroll kräver.

Styrelsen väljer slutligen den kandidat som bedöms tillföra den erfarenhet och kompetens som styrelsen efterfrågar.

Ladda ner dokumentet här.

Dela sidan

Engagera dig redan idag

Stöd forskningen

Ge en gåva

Starta en insamling

Starta