Skänk din aktieutdelning till hjärnforskningen

Du kan ge din aktieutdelning till Hjärnfonden skattefritt. Värdet på gåvan ökar då med 43 procent eftersom du slipper kapitalskatten. På så sätt bidrar du till forskning som räddar liv och gör tillvaron lättare för drabbade och deras anhöriga.

Som privatperson har du möjlighet att skänka din aktieutdelning skattefritt till ideella organisationer med allmännyttiga ändamål, däribland Hjärnfonden. Om du vill skänka din utdelning till Hjärnfonden måste du göra Hjärnfonden till mottagare (rättighetshavare). Kontakta din bank eller kapitalförvaltare där du har dina aktier minst en vecka före bolagsstämman. De kan också meddela dig när bolagsstämman äger rum om du inte fått en inbjudan. Om du är kund hos Avanza eller Nordnet har du möjlighet att välja att ge din utdelning som gåva till Hjärnfonden direkt på din sida hos nätmäklaren.

Följande villkor måste uppfyllas för att du inte ska behöva betala kapitalskatt:

 • Den mottagande hjälporganisationen måste vara en ideell förening eller stiftelse som är skattebefriad därför att den har ett allmännyttigt ändamål.
 • Aktierna måste vara registrerade på dig som privatperson.
 • Du måste avsäga dig rätten till utdelning innan bolagsstämman.
 • Aktiebolaget måste vara börsnoterat eller vara ett fåmansbolag.
 • Du måste stå som direkt ägare av aktierna, det vill säga inte som delägare i en fond.
 • Det måste vara kontant utdelning från ett börsnoterat bolag eller ett fåmansbolag.

Mer information hittar du även på: www.aktiegåvan.se

Viktigt att tänka på

 • Donationen måste göras innan bolagsstämman fattat beslut om årets utdelning.
 • Bestäm vilken/vilka aktieutdelningar du ska donera och hur mycket.
 • Fyll i blanketten ”ANMÄLAN OM RÄTTIGHETSHAVARE” och lämna den till din bank/fondbolag. OBS! Om du använder en annan webbläsare än Chrome och Firefox kan du behöva ladda ner dokumentet till din dator innan du kan börja fylla i.
 • Spara kvittot för överföringen, det ska bifogas deklarationen påföljande år för att du ska slippa skatt.
 • Du kan donera anonymt.

Vill du veta mer?

Skicka en intresseanmälan till Mikael Färjsjö, mikael.farjsjo@hjarnfonden.se  så kontaktar han dig eller ring honom  på nummer 070-954 6347

<– Tillbaka till Fler gåvosätt