Spela

Stresslarmet för ett hållbart och friskare arbetsliv

Stressrelaterad psykisk ohälsa är en ojämställd sjukdom som går att förebygga.  Den 17 februari presenterades reformförslag från Hjärnfondens vitbok vid ett webinar. Inbjudna politiker och arbetsmarknadens parter kommenterade förslagen. Klicka på pilen i bilden och se webinaret här.

Sjukskrivningar för stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat kraftigt de senaste tio åren. Anställda inom vård, skola och omsorg är särskilt utsatta. Det är ohållbart att individen får betala priset för bristande arbetsförhållanden. Stressrelaterad ohälsa är ojämställd sjukdom som går att förebygga. Det krävs kraftsamling och nya politiska beslut för att komma åt de strukturella problemen.

I vår vitbok presenterar vi 20 reformförslag för hur politiken kan bidra till ett friskare och mindre stressat Sverige.

Du kan ladda ner vitboken här.

Dela sidan