AI

“AI kan fördubbla inlärningstakten”

Kategori: Barnhjärnan
Publicerad: 2023-07-03

Kommer artificiell intelligens styra digitaliseringen av skolan i rätt riktning? Enligt hjärnforskaren Torkel Klingberg, som är aktuell med boken “Framtidens digitala lärande”, finns det mycket som pekar på det.
– Med hjälp av AI skulle vi kunna halvera tiden som barn går i grundskolan, säger han.