Carolina Thörn Pérez

Hormonella biverkningar av psykofarmaka

Kategori: Stipendiater
Publicerad: 2016-06-02

Läkemedel mot depression och schizofreni har ofta hormonella biverkningar som infertilitet och begränsad sexlust men även övervikt och benskörhet. Carolina Thörn Peréz vill förstå mer om mekanismerna bakom psykofarmaka för att i framtiden kunna ge en bättre behandling till den här typen av patienter.


20 lovande forskare får årets postdoktorala stipendium från Hjärnfonden

Kategori: Nyheter
Publicerad: 2016-01-15

Forskningsprojekt inom MS, barn & ungdomshjärnan, depression, Alzheimers sjukdom och övrig psykiatri är några områden som får Hjärnfondens forskningsstöd när Hjärnfonden delar ut årets postdoktorala stipendium, vid en ceremoni i Stockholm den 18 januari. Årets stipendieutdelning på 5,6 miljoner ger möjlighet för totalt 20 unga hjärnforskare, vid sju lärosäten, som nyligen avlagt doktorsexamen att på heltid forska på hjärnan och dess sjukdomar.