Gayathri Chandrasekar

Gayathri Chandrasekar forskar om dyslexi

Kategori: Stipendiater
Publicerad: 2016-02-01

“Dyslexi är inte en livshotande sjukdom men den kan skada allvarligt utvecklingen hos ett barn. Om barn som drabbats av dyslexi inte får sin diagnos eller inte ges lämplig utbildning för att övervinna sina svårigheter kan de utveckla allvarliga sociala problem.”