Gilbert Lauter

Gilbert Lauter fascineras av vår komplexa hjärna

Kategori: Stipendiater
Publicerad: 2016-02-01

Gilbert Lauter har fått Hjärnfondens stipendium både 2014 och 2015. Här berättar han vad stipendiet betyder för honom och om sin forskning inom schizofreni. Hjärnfondens stipendium på 280 000 kronor avser forskning på heltid inom neuroområdet under ett år.