Henrik Boije

Henrik Boije studerar nätverken som styr kroppen

Kategori: Stipendiater
Publicerad: 2016-01-07

Hur vet alla celler i kroppen vad de ska göra för att utvecklas till hjärna, hjärta eller en tå? Och hur blir en äggcell till en hel människa? Henrik Boije, en av Hjärnfondens stipendiater 2016, är nyfiken på just detta och många andra naturfenomen.