Hjärnans dag

Den formbara hjärnan

Kategori: Nyheter
Publicerad: 2017-08-04

Nils Simonson är hjärnkirurgen som efter 35 år lagt skalpellen på hyllan och sadlat om till föreläsare. På Hjärnans Dag talade han om den formbara hjärnan och hur våra tankar förändrar anatomin i hjärnan. Klicka på pilen så kan du se hans föreläsning.


Den musicerande hjärnan

Kategori: Nyheter
Publicerad: 2017-06-30

Många gillar att sjunga, spela och lyssna på musik. Men vad är det egentligen som händer i hjärnan när vi lyssnar till musik eller musicerar? Vilka mekanismer i hjärnan gör det möjligt att bli musiker? Fredrik Ullén är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. På Hjärnans Dag föreläste han om den musicerande hjärnan, tryck på pilen så kan du se hans föreläsning.


Hjärnans mysterier – inbjudan till Hjärnans dag i Kalmar

Kategori: Nyheter
Publicerad: 2017-03-17

Hjärnans mysterier! Onsdagen den 5 april 2017 10.00 – 15.15   Kan vi förebygga demens? Den formbara hjärnan!   Kan vi förebygga demens – och när ska vi börja? Ingmar Skoog, Professor i Psykiatri. Föreståndare för Centrum för Åldrande och Hälsa, AgeCap, vid Göteborgs Universitet Den formbara hjärnan – effekter av fysisk aktivitet Jenny Nyberg, […]


Hjärnans Dag 2017

Kategori: Nyheter
Publicerad: 2017-02-10

Oscarsteatern var fullsatt på Hjärnans Dag den 6 april i Stockholm. Vi bjöds på ett fullspäckat program med inspirerande och spännande föreläsningar av några av landets främsta hjärnforskare. Konferencier för dagen var Suzanne Axell.


Unik teknologi belyser psykisk sjukdom

Kategori: Nyheter
Publicerad: 2016-03-21

Psykisk sjukdom karaktäriseras av förändrade mentala processer och beteenden. Men hur utför hjärnan mentala processer och skapar våra beteenden i vanliga fall? Och hur är det förändrat i psykiska sjukdomar? Metoden optogenetik gör det möjligt att slå av och på utvalda celler i hjärnans funktioner. Aldrig tidigare har vi gjort så stora framsteg inom förståelsen om hur hjärnan fungerar, kunskap som är helt nödvändig för att vi ska kunna förstå psykisk sjukdom.


Vad händer i hjärnan vid rädsla och ångest?

Kategori: Nyheter
Publicerad: 2016-03-21

Psykisk ohälsa är ett växande problem. Ungefär en tredjedel av alla människor drabbas någon gång i sitt liv av en ångeststörning. Posttraumatisk stress är inte ovanligt hos personer som flytt från krigsdrabbade områden. Men vad händer i hjärnan vid en ångestattack? Att förstå mekanismerna bakom psykisk ohälsa är ett av modern hjärnforsknings knivigaste problem.


Biologin bakom känslostormar

Kategori: Schizofreni
Publicerad: 2016-03-21

Känslor är komplexa. För en del är de också överväldigande, okontrollerbara, intensiva och växlar snabbt. Personlighetsstörning är ett ofta bortglömt men allvarligt tillstånd. En folksjukdom som i ung ålder drabbar runt två procent av befolkningen. Omgivningen betraktar ofta den som inte kan styra över sina känslor som besvärlig, överdramatiserande och manipulerande. Men det finns tydliga biologiska orsaker och hjälp att få.


Smäll mot huvudet kan ge demens

Kategori: Nyheter
Publicerad: 2016-03-21

Vad händer i hjärnan när man slår i huvudet riktigt hårt? Både en svår skallskada och upprepade hjärnskakningar, som kan ses inom vissa idrotter, ökar risken för demens. Idag finns ännu inga effektiva läkemedel mot traumatisk hjärnskada, men forskarna är hoppfulla. Hemligheten ligger bland annat i att få hjärnan att själv bygga om sig där viktiga funktioner som förlorats på grund av hjärnskadan tas över av oskadade områden.