hjärnfondens stipendiat

Henrik Boije studerar nätverken som styr kroppen

Kategori: Stipendiater
Publicerad: 2016-01-07

Hur vet alla celler i kroppen vad de ska göra för att utvecklas till hjärna, hjärta eller en tå? Och hur blir en äggcell till en hel människa? Henrik Boije, en av Hjärnfondens stipendiater 2016, är nyfiken på just detta och många andra naturfenomen.


Ny forskning för bättre behandling av MS

Kategori: Stipendiater
Publicerad: 2015-12-29

Idag finns inget botemedel mot MS. De mediciner som finns är dyra och kan bara lindra sjukdomsförloppet. En av Hjärnfondens stipendiater 2016, Nada Omar Abdelmagid, försöker ta reda på mer om sjukdomen för att kunna ställa bättre prognoser och i förlängningen ta fram bättre behandlingar.


Stress kan ändra vårt DNA och göra oss sjuka

Kategori: Stipendiater
Publicerad: 2015-12-29

Att stressa kroppen för mycket kan göra att vi åldras fortare och utvecklar mentala sjukdomar som depression och drogmissbruk. Daniel Nätt, en av Hjärnfondens stipendiater 2016, undersöker hur stress faktiskt kan leda till att vårt DNA ändras och vi blir sjuka.


Caroline Hansson forskar om bipolär sjukdom

Kategori: Okategoriserade
Publicerad: 2015-09-14

Caroline Hansson var en av de unga forskare som fick Hjärnfondens stipendium 2015. Här berättar hon vad stipendiet betyder för henne och om sin forskning inom bipolär sjukdom. Hjärnfondens stipendium på 280 000 kronor avser forskning på heltid inom neuroområdet under ett år.


Månadens forskare – Margit Alt Murphy

Kategori: Okategoriserade
Publicerad: 2015-05-19

Margit Alt Murphy är fysioterapeuten som ville få en djupare förståelse för hur strokepatienter kan få tillbaka sin rörelseförmåga. Idag forskar hon inom strokerehabilitering och för stipendiet hon fått av Hjärnfonden 2015 kommer hon att åka till Kanada och studera kroppars rörelser med höghastighetskameror.


Stipendiaten som vill stoppa ALS

Kategori: Okategoriserade
Publicerad: 2015-01-20

Redan under läkarutbildningen kom Karin Forsberg i kontakt med ALS-gruppen vid Umeå universitet. En god vän till familjen hade nyligen insjuknat och hastigt gått bort i ALS och det var grymheten i denna sjukdom och avsaknaden av kurativ behandling gjorde så stort intryck på Karin att hon ville försöka hitta lösningen själv.