Testamente

Testamentera till hjärnfonden

Genom att testamentera till Hjärnfonden bidrar du till forskningen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Att skriva ett testamente som tillfaller Hjärnfonden är ett sätt att investera i framtiden. Med ökad kunskap kan fler människor få rätt diagnos, effektiv behandling och bättre förutsättningar att leva ett värdigt liv.

Behovet är stort

Mer än var tredje svensk drabbas någon gång i livet av en hjärnsjukdom – stroke, Alzheimers sjukdom, migrän, depression, beroende och ätstörningar är några vanliga exempel. Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska få fram nya effektiva läkemedel och behandlingar.

Du kan testamentera till vem du vill

Självklart har du rätt att testamentera dina tillgångar till vem eller vad du vill, oavsett om det gäller pengar, fastigheter eller värdepapper. Det du dock måste ta hänsyn till är om du är gift och om det i så fall finns barn (bröstarvingar) i äktenskapet. De har rätt till sin laglott. Resten förfogar du över och kan fördela hur du vill.

Så skriver du ett testamente

Du måste hålla dig till strikta formkrav och regler för att testamentet ska vara formellt giltigt.

  • Testamentet måste vara skriftligt, via dator eller för hand, och undertecknat av dig personligen.
  • Testamentet ska bevittnas av två personer som inte är nära släkt med den som skriver testamentet (testatorn). Vittnena får inte heller omfattas eller vara arvtagare av testamentet.
  • Vittnena behöver inte veta något om innehållet i testamentet, men måste veta att det är ett testamente de bevittnar.
  • Vittnena som skriver under måste vara närvarande samtidigt och vid samma tillfälle som när testatorn undertecknar testamentet eller bekräftar sin namnteckning.
  • Var noga med att datera ditt testamente med ort och datum och uttrycka dig så klart och tydligt som möjligt. Då uppstår inga tveksamheter om din sista vilja.

Var kan jag vända mig för att få hjälp?

En jurist med inriktning på arvsrätt kan hjälpa dig så att allt blir korrekt. Kontakta gärna din bank, en advokatbyrå eller en större begravningsbyrå. De kan ta ut en avgift för konsultationen, men då kan du också vara säker på att det görs korrekt.

Om du vill testamentera till Hjärnfonden

Det är enkelt att testamentera till Hjärnfonden. Du anger Hjärnfonden som testamentstagare i ditt testamente och specificerar vilken typ av gåva du vill ge. Glöm inte att ange Hjärnfondens organisationsnummer 802017-8664.

I och med att Hjärnfonden är en insamlingsorganisation så är vi helt befriade från den kapitalvinstskatt som kan belasta kvarlåtenskap. Det kan göra en stor skillnad när det gäller äldre värdepapper, fastigheter eller bostadsrätter.

Ditt stöd betyder allt!

Mer än var tredje svensk drabbas någon gång under sitt liv av en hjärnsjukdom. En sjukdom, skada eller funktionsnedsättning i hjärnan drabbar dessutom familj och nära vänner. Därför behövs ditt stöd för att hitta effektivare behandlingar av t.ex. Alzheimers sjukdom, stroke, depression, migrän, anorexi, epilepsi och ADHD.

Beställ foldern gratis

Beställ vår folder som innehåller mer information. Foldern är gratis och kommer hem till dig med posten. För att beställa foldern, vänligen kontakta Givarservice på telefonnummer 020-523523 eller skicka ett e-post till info@hjarnfonden.se

Kontakta oss på Hjärnfonden om du har fler frågor

Vill du veta mer om testamente och gåvor du kan skänka? Vänligen kontakta Givarservice på telefonnummer 020-523523

Hjärnfondens organisationsnummer: 80 20 17-8664

Dela sidan

Engagera dig redan idag