Ett leende äldre par sitter ien soffa och håller om varandra "Jag förstår ju att det kommer en dag när Helga frågar mig vem jag är. Jag fruktar den dagen, jag kan inte ta in det. Jag känner mig bara maktlös". Så säger Gunnar, hans fru Helga har Alzheimers sjukdom.

Testamentera till Hjärnfonden

Genom att skriva in Hjärnfonden i ditt testamente bidrar du till att dina efterlevande och medmänniskor får ett friskare och längre liv. Att skänka pengar till hjärnforskning är ett sätt att rädda fler liv och öka livskvaliteten för de drabbade och deras familjer.