Varför och hur testamentera till Hjärnfonden?

Testamentsgåvor utgör en mycket viktig grund för svensk hjärnforskning. Om många fler som vill testamentera faktiskt gör det, skulle fler personers liv kunna räddas i kommande generationer.

Med större resurser skulle hjärnforskningen kunna bli ännu mer framgångsrik och hjälpa många fler människor som är drabbade av hjärnans ohälsa.

Hjärnfonden är den enda organisationen som stödjer forskning på hela hjärnans område. Genom insamlade medel kan forskare varje år söka forskningsbidrag eller postdoktorala stipendier hos Hjärnfonden. Antalet beviljade forskningsprojekt och stipendier baseras på summan av de insamlade medlen och Vetenskapliga nämndens kvalitetskrav och godkännande.

Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd säkerställer att pengarna går till de främsta forskarna. Och forskningen ger resultat. Idag har vi bland annat bättre behandling av MS, två revolutionerade metoder som får fler att överleva sin stroke, en nedkylningsmetod som räddar liv på för tidigt födda barn, magnetstimulering i hjärnan mot depression och tidigare upptäckt och diagnostisering av Alzheimers sjukdom.

Forskning leder även till mer kunskap om hur man håller hjärnan aktiv, till bättre diagnostik, rehabilitering och vård, men också om sömnens betydelse, stressens påverkan och livsstilsfaktorernas betydelse för hjärnan.
När du stöder Hjärnfonden kan du vara trygg i att ditt stöd används på bästa sätt. Som medlem i branschorganisationen Giva Sverige följer vi deras kvalitetskrav för etisk insamling, intern kontroll & styrning, effektmätning och redovisning.

Det är enkelt att testamentera

Det är enkelt att testamentera till Hjärnfonden. Du anger Hjärnfonden som testamentstagare i ditt testamente och specificerar vilken gåva du vill ge. Glöm inte att ange vårt organisationsnummer 802017-8664. Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta vår testamentshandläggare.

Vad kan jag testamentera?

Du kan välja att testamentera hela eller en viss procent av din kvarlåtenskap till Hjärnfonden. Alternativt kan du ge ett bestämt belopp eller ett specifikt föremål, värdepapper eller fastighet som vi sedan omsätter till pengar och vidarebefordrar till olika forskningsprojekt.

Ingen kapitalvinstskatt!

Som ideell organisation är vi befriade från vinstskatt. Det innebär att det blir mer kvar av din gåva om du skänker fastighet och värdepapper i sin helhet som vi sedan säljer, än om du skriver att de ska säljas och att vinsten ska gå till oss. Då kommer dödsboet behöva betala vinstskatt först. Det kan med andra ord göra stor skillnad att det inte säljs av dödsboet.

<– Tillbaka