Liten flicka och mormor tittar på varandra näsa mot näsa

Behöver man skriva ett testamente?

Det beror på. Om det inte finns något testamente så gäller de allmänna arvsreglerna enligt ärvdabalken. De reglerar vad som händer med dina tillgångar. Därför är det viktigt att sätta sig in i vad ärvdabalken säger.

Många tror att de känner till vad arvsreglerna säger, men sanningen är att de flesta inte gör det. Vill du vara säker på att dina tillgångar fördelas som du själv vill behöver du skriva ett testamente. Det är också ett sätt att underlätta för dina anhöriga.

När ska man skriva testamentet?

Nu. Ett testamente kan behövas vilken fas i livet som helst, och ska inte vara en handling du skriver i livets slutskede. Vartefter som din familj och dina omständigheter förändras kanske du vill ändra på något i innehållet, eller göra tillägg.

När du väl har skrivit ditt första är det lättare att hålla det aktuellt. Därför är det viktigaste av allt att inte skjuta upp det.

Dela sidan