Aktuellt

Vill du få nyheter från Hjärnfonden som en RSS-feed?
Obs, din webbläsare måste ha inbyggt stöd för RSS.
Klicka här!

Hjärnfonden bidrar med hopp om svar på gåtan om Alzheimers sjukdom

Publicerad: 2017-06-22

En av de forskare som får forskningsstöd i år är Ingmar Skoog, för sitt arbete med att hitta orsakerna till Alzheimers sjukdom. Det handlar om forskning på internationell toppnivå – vilket kräver stora resurser. Ett tydligt exempel på hur stor skillnad gåvor till hjärnforskningen kan göra.

Läs mer

Du är med och stödjer livsviktig hjärnforskning

Publicerad: 2017-06-21

Jag heter Peter Thelin och är ordförande i Hjärnfondens styrelse. Så här års är detta jobb extra hoppingivande – nu i juni delar vi nämligen ut hela 42 miljoner kronor i forskningsstöd. Tack vare din och andra givares generositet kan Sveriges bästa hjärnforskare göra nya viktiga insatser. Du har nu varit med och bidragit till […]

Läs mer

Nu behövs en storsatsning på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Publicerad: 2017-06-17

Debatt
Tiotusentals elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) går nu på sommarlov. Flera firar med kompisarna och är glada över goda resultat. Men alldeles för många har haft ett tufft skolår: med sänkt självförtroende, misslyckande i olika ämnen, stor frånvaro, sänkta betyg och mobbning. De flesta har inte fått det stöd de har rätt till i skolan och når därför inte kunskapsmålen. Samhället har inte råd vare sig mänskligt, socialt eller ekonomiskt – att låta så många elever misslyckas i skolan bara för att de inte har fått rätt eller tillräckligt stöd. Därför behövs nu en kraftfull nationell satsning för att även dessa elever ska nå kunskapsmålen och lyckas i skolan. Vi uppmanar därför regeringen att avsätta en NPF-miljard i höstens statsbudget. Resurser som går till kraftfullare kompetensspridning så att skolan verkligen kan ge det särskilda stöd som dessa elever behöver.

Läs mer

Administratör

Publicerad: 2017-06-12

Vill du jobba som administratör? Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten. Målet är att hitta nya, […]

Läs mer

Vi lyfter NPF-barnens röst i kampen om en skola för alla!

Publicerad: 2017-06-12

Nu går 1 miljon skolbarn på sommarlov. Flera firar med kompisarna och är glada över goda resultat. Men många elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har haft ett tufft skolår och flera lämnar skolan utan godkända betyg. Vi vill sprida information om skolsituationen för barn med NPF och behovet av att förbättra stödet till elever med funktionsnedsättning i skolan och följer därför upp den tidigare informationskampanjen minfullapotential.se med #frågabarnen.

Läs mer

Du skall inte tro att det blir sommar

Publicerad: 2017-06-05

Nu går 1 miljon skolbarn ut skolan. Men skolan har problem. Det vet särskilt 2-3 barn i varje klass – de som har npf-diagnos. I många fall får de inte den hjälp de behöver – och har rätt till enligt skollagen. Barnen far illa, lärarna saknar kunskap och föräldrarna känner sig maktlösa.

Läs mer

Deprimerad eller bara ledsen?

Publicerad: 2017-06-02

Vad är orsakerna att en människa blir deprimerad och hur skiljer sig en depression från ledsenhet? Vad finns det för behandlingar och vad kan den drabbade och dess anhöriga göra själv vid depressionstillstånd.

Läs mer

Internationella MS dagen den 31 maj 2017

Publicerad: 2017-05-30

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom där immunförsvarets vita blodkroppar attackerar och förstör det hölje av myelin som omger nervcellerna i hjärnan och ryggmärgen. När myelinet förstörs uppstår en inflammation som kan skada nervtrådarna och ge ärrbildning. Det stör överföringen av nervimpulser till kroppens olika delar. Beroende på vilka nervceller som angrips får du olika symptom. Vad som orsakar MS är inte känt men både arv och miljö spelar roll. I dag finns ingen medicin som botar sjukdomen men det finns läkemedel som bromsar sjukdomsförloppet och kan lindra besvären.

Läs mer

Jakten på generna bakom autism

Publicerad: 2017-05-29

Kristiina Tammimies, forskargruppsledare på Karolinska Institutet studerar de genetiska faktorerna bakom autism och andra diagnoser inom autismspektrumtillstånd, AST. Exakt vad som orsakar AST är okänt men både arv och miljö har betydelse.

Läs mer

Engagera dig redan idag

Stöd forskningen

Ge en gåva

Starta en insamling

Starta