Vad är Hjärnfonden?

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse som skapar resurser till forskning och information om hjärnan och övriga nervsystemet, dess kapacitet, sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Vi är den enda insamlingsorganisationen som stödjer forskning om hela hjärnan. Hjärnfonden delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Målet är att hitta nya, effektiva behandlingar.

Hjärnfondens Ice Bucket Challenge

Självklart var vi själva tvungna att göra en Ice Bucket Challenge. Vår generalsekreterare Gunilla Steinwall utmanar alla Hjärnfondens vänner att stödja ALS-forskningen genom att filma en inhinksutmaning och sms:a ALS till 72901 för att skänka 100 kronor till den livsviktiga forskningen om ALS. Se oss bli blöta här!

Hjärnfonden kräver cykelhjälm för alla

Trots att cyklandet ökar är det bara tre av tio vuxna som använder hjälm. Varje år måste drygt 19 000 personer uppsöka sjukvården i samband med cykelolyckor och drygt 3 530 skadas så svårt att de måste läggas in för fortsatt behandling. Vanligaste skadorna är blödningar följt av frakturer och sårskador men allvarligast är huvudskador som kan leda till bestående hjärnskador. Hjärnfonden vill att cykelhjälmslagen ska gälla för alla

Diagnoser

ALS-forskaren Stefan Marklund är månadens forskare

I år var han en av de forskare som fick ta emot Hjärnfondens forskningsanslag på 500 000 kronor till sin forskning om ALS.

Läs mer

Egna insamlingar

Mia Möllbergs insamling mot ALS

Mia Möllberg är 43 år, trebarnsmamma och har precis fått veta att hon drabbats av ALS. För att stödja forskningen och ge personer med ALS en chans till ett längre liv med bättre livskvalitet har hon startat den här insamlingen. Hjälp Mia genom att stötta hennes insamling här!

Till minne av Anna

”För drygt en månad sedan förlorade jag min älskade fru i en svår depression. Till hennes minne startade jag denna insamling för att uppmärksamma hur vanligt depression är i vårt samhälle, men hur lite forskning och uppmärksamhet som denna sjukdom får.” /Annas man David

Engagera dig redan idag

Stöd forskningen

Ge en gåva

Starta en insamling

Starta