Hjärnfonden
Ge en gåva
Aktiviteter som kräver mental ansträngning, t.ex. att läsa kan bidra till att förebygga eller minska risken för åldersrelaterade sjukdomar som demens och Alzheimers sjukdom.

Text: Ragnhild Ahlgren

Vetenskaplig sakkunnig och skribent

Kulturella aktiviteter minskar risken för Alzheimer

Att hålla igång hjärnan genom att sjunga, läsa eller gå på teater och att vara fysiskt aktiv i medelåldern kan minska risken att drabbas av demens senare i livet.

Resultat från en studie från forskare vid AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, vid Göteborgs universitet visar att hjärnstimulerande aktiviteter, som att läsa, sjunga, gå på teater eller konsert, och att vara fysiskt aktiv, som att promenera, spelar en viktig roll i förebyggandet av demens i högre åldrar.

– Det är enkla och roliga aktiviteter som alla kan ägna sig åt samtidigt som de skyddar mot demens var och en för sig, säger Jenna Najar, läkare och doktorand från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

– Detta visar ännu en gång att det finns många möjligheter att förebygga demens och att det kan vara lika viktigt att satsa på kulturella aktiviteter som på fysisk aktivitet för att bibehålla ett hälsosamt åldrande. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte krävdes någon hög aktivitet för att få en effekt, säger Ingmar Skoog.

Det finns många möjligheter att förebygga demens och att det kan vara lika viktigt att satsa på kulturella aktiviteter som på fysisk aktivitet för att bibehålla ett hälsosamt åldrande.

- Ingmar Skoog,

Senior professor och föreståndare för centrum åldrande och hälsa AGECAP, Göteborgs Universitet.

Korsord, teater och trädgård

Studien, som baseras på Kvinnoundersökningen och H70-studierna i Göteborg, följde 800 kvinnor under 44 år. När studien startade år 1968 tillfrågades kvinnorna om hur aktiva de var när det gäller olika hjärnstimulerande och fysiska aktiviteter.

Hjärnstimulerande aktiviteter delades in i olika områden t.ex. intellektuella aktiviteter som att läsa eller lösa korsord; konstnärliga aktiviteter, som att  spela instrument eller gå på teater; manuella aktiviteter, som att sy eller  sköta trädgården;

Fysisk aktivitet delades in i tre grupper, en grupp där deltagarna var helt inaktiva; en grupp som ägnade sig åt regelbunden fysisk aktivitet, en grupp som hade regelbunden hård fysisk träning.

Fysisk aktivitet och att stimulera hjärnan

Under 44 års uppföljning utvecklade 194 kvinnor demens. Oftast insjuknade de mer än 30 år efter att de tillfrågats om sina aktiviteter.

– Kvinnor i gruppen med flest hjärnstimulerande aktiviteter hade 34 procent lägre risk att utveckla demens och 46 procent lägre risk att utveckla demenstypen Alzheimers sjukdom än kvinnorna med lägst antal hjärnstimulerande aktiviteter, oberoende av hur fysiskt aktiva de varit, säger Jenna Najar.

Studien fann även att gruppen med högst fysisk aktivitet hade 52 procent lägre risk att utveckla demens orsakad av kärlsjukdomar i hjärnan, oberoende av hur mentalt aktiva de varit. Alla resultaten var även oberoende av andra riskfaktorer för demens, så som högt blodtryck, låg utbildning och rökning.

Studien har delvis finansierats av Hjärnfonden.

Läs pressmeddelandet från Göteborgs universitet här.

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta