Hjärnfondens personal 2018 Det är vi som arbetar på Hjärnfondens kansli.

Om oss

Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan.

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten.

Stiftelsen bildades 1994 på initiativ av professor Lennart Widén vid Karolinska Institutet i Solna. Styrelsens ordförande har sedan starten och fram till och med 2009 varit tidigare finansministern Kjell-Olof Feldt, som numera är hedersordförande.

Hjärnfonden delar ut stipendier och forskningsbidrag till speciellt utvalda förstklassiga forskare och forskargrupper. Fondens vetenskapliga nämnd, som består av 23 av landets främsta professorer inom neurovetenskapen, garanterar att de forskare som får Hjärnfondens forskningsbidrag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten.

Målet är att hitta nya, effektiva behandlingar samt att intensifiera livsviktig forskning. Forskningen handlar även om den friska hjärnans utveckling och potential. Hjärnfonden arbetar också för att öka gåvorna till forskningen genom att höja kunskapen och engagemanget kring hjärnan och forskningens betydelse genom information, föreläsningar och seminarier.

Hjärnfonden är en viktig finansiär av forskning inom neurovetenskapens alla delområden från grundforskning till klinisk forskning. Sedan bildandet av stiftelsen 1994 har mer än en halv miljard kronor delats ut till forskning och information om hjärnan. Allt stöd som delas ut till forskare och forskargrupper är insamlade medel.

Hjärnfonden kunde 2018 dela ut 83,4 miljoner kronor till hjärnforskare i Sverige. Tyvärr är behovet så mycket större, hjärnforskningen behöver mer pengar. Med mer pengar skulle vi kunna påskynda forskningen för att hitta läkemedel mot Alzheimers sjukdom, nya behandlingsmetoder vid ALS, stroke  och beroendesjukdom för att bara ta några exempel. Därför måste insamlingen till forskning öka. Varje gåva har stor betydelse för att hålla fler hjärnor friska längre.

Hjärnfonden hoppas på din gåva.

Dela sidan