Hjärnfondens personal 2018 Det är vi som arbetar på Hjärnfondens kansli.

Om oss

Hjärnfondens vision är ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential, ​fritt från hjärnans sjukdomar.

Det innebär att människor lever längre med bättre livskvalitet och att färre drabbas eller påverkas av skador, sjukdomar och funktionsnedsättningar i hjärnan. Hjärnfondens uppgift är att driva förändringen som sätter hjärnan på agendan, genom att bjuda in och utmana fler människor att tänka om, och börja tänka på hjärnan. Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd som sedan 1994 delat ut nästan en miljard kronor till svensk hjärnforskning, tack vare gåvor från privatpersoner och företag.

Livet sitter i hjärnan. Vi tänker alltid på hjärnan. Och den forskning som krävs för att göra de revolutionerande framsteg som vi behöver, för att leva mer och bättre.

För att uppfylla vår vision arbetar vi med ändamålen: insamling och finansiering av hjärnforskning samt kunskapsspridning och opinionsbildning för hjärnans område. Det sitter i vårt DNA  att bidra till forskning och att förändra för de som drabbas. Att ifrågasätta gamla idéer och komma med nya lösningar. Att belysa, informera och höja röster för de drabbade.

Hjärnfonden är en betydelsefull finansiär av forskning inom neurovetenskapens alla områden – från grundforskning till klinisk forskning. Vi tror på att gemensamt skapa livsviktiga lösningar genom forskning, för fler. Målet är ökad kunskap och fler genombrott på hjärnans och nervsystemets område. Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd som består av 23 av landets främsta professorer inom hjärnans område, garanterar att de forskare som får våra forskningsbidrag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten. Så har det varit sedan stiftelsen bildades 1994 på initiativ av professor Lennart Widén vid Karolinska Institutet.

I dag är Hjärnfonden en av Sveriges snabbast växande insamlingsorganisationer men vi är långt ifrån färdiga. Tillsammans fortsätter vi att sätta hjärnan på agendan för att driva utvecklingen till ett samhälle där alla förstår hjärnans betydelse och potential.

Vill du vara med?

 

Dela sidan