Hjärnfonden
Ge en gåva
Bilden ska spegla temat för livstilssidan - att alla i världen har rätt till en god psykisk hälsa.

En frisk hjärna

En frisk och välmående hjärna är en förutsättning för ett långt och meningsfullt liv. Det finns flera livsstilsfaktorer som är förknippade med hjärnans hälsa. De inkluderar fysisk aktivitet, en hälsosam kost, tillräcklig sömn, stressreducering och att undvika alkohol, rökning och andra droger. Men också sociala aktiviteter och kognitiv träning.

Så håller du din hjärna hälsosam

Sunda levnadsvanor minskar risken att drabbas av många av hjärnans sjukdomar och diagnoser. Nedan kan du läsa om inom vilka områden du själv kan påverka din risk.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet förebygger flera av hjärnans sjukdomar, förbättrar en del av hjärnans kognitiva funktioner och leder till bättre psykisk hälsa genom att minska till exempel depressiva symtom.

Läs mer

Sömn

Sömnen är mycket viktig för vår hälsa. När du sover får både kroppen och hjärnan möjlighet att återhämta sig och bearbeta de intryck du fått under dagen. Minnet byggs på och inlärningsförmågan förbättras.

Läs mer

Social aktivitet

När vi spenderar tid tillsammans med personer vi känner blir vi avslappnade, lugna och trygga. Det gör det i sin tur lättare att koncentrera sig, vi blir mer benägna att göra hälsosamma livsval och får därmed en bättre psykisk och fysisk hälsa.

Läs mer

Stress

Stress är en del av livet och får man bara tillräckligt med återhämtning är stressbelastningen inte farlig. Men vid långvarig stress och otillräcklig återhämtning kan det finnas risk för att utveckla ett utmattningssyndrom.

Läs mer

Kost

En balanserad kost är en viktig del av en hjärnvänlig livsstil. Tack vare intensiv forskning har kunskapen om vilken mat som minskar risken för neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer ökat de senaste åren.

Läs mer

Kognitiv träning

Kognitivt stimulerande aktiviteter kan på många sätt ha en mycket positiv inverkan på hjärnans hälsa. De bidrar till exempel till en bättre kognitiv förmåga, stärker minnet och kan förebygga demenssjukdomar.

Läs mer

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet förebygger flera av hjärnans sjukdomar, förbättrar en del av hjärnans kognitiva funktioner och leder till bättre psykisk hälsa genom att minska till exempel depressiva symtom.

Läs mer

Sömn

Sömnen är mycket viktig för vår hälsa. När du sover får både kroppen och hjärnan möjlighet att återhämta sig och bearbeta de intryck du fått under dagen. Minnet byggs på och inlärningsförmågan förbättras.

Läs mer

Social aktivitet

När vi spenderar tid tillsammans med personer vi känner blir vi avslappnade, lugna och trygga. Det gör det i sin tur lättare att koncentrera sig, vi blir mer benägna att göra hälsosamma livsval och får därmed en bättre psykisk och fysisk hälsa.

Läs mer

Stress

Stress är en del av livet och får man bara tillräckligt med återhämtning är stressbelastningen inte farlig. Men vid långvarig stress och otillräcklig återhämtning kan det finnas risk för att utveckla ett utmattningssyndrom.

Läs mer

Kost

En balanserad kost är en viktig del av en hjärnvänlig livsstil. Tack vare intensiv forskning har kunskapen om vilken mat som minskar risken för neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer ökat de senaste åren.

Läs mer

Kognitiv träning

Kognitivt stimulerande aktiviteter kan på många sätt ha en mycket positiv inverkan på hjärnans hälsa. De bidrar till exempel till en bättre kognitiv förmåga, stärker minnet och kan förebygga demenssjukdomar.

Läs mer

Fysisk aktivitet

Din hjärna mår bra av att du rör på dig. Fysisk aktivitet förebygger flera av hjärnans sjukdomar, förbättrar en del av hjärnans kognitiva funktioner och leder till bättre psykisk hälsa genom att minska till exempel depressiva symtom.

Hjärnan mår bra av fysisk aktivitet

Vi mår bra av att röra på oss. Muskler, skelett och hjärta stärks. Men visste du att hjärnan också påverkas positivt när du är fysiskt aktiv? Här kan du läsa om varför din hjärna mår bra av att du rör på dig.

Så här mycket ska du röra på dig

Kunskapen om betydelsen av fysisk aktivitet för vår fysiska och psykiska hälsa har ökat under de senaste åren. Nu finns det nya riktlinjer för hur mycket vi bör röra på oss varje dag. 

Migrän och träning – det här ska du tänka på

Fysisk aktivitet kan vara ett tveeggat svärd för dem som har migrän. Träningen kan både förebygga huvudvärken och förvärra den.

Läs mer

Så påverkar fysisk aktivitet depression

Fysisk aktivitet har visat sig ha en positiv effekt på depression. Att röra på sig kan vara lika verksamt som läkemedel eller samtalsterapi.

Läs mer

Motion kan skydda mot hjärnblödningar

Personer som drabbas av hjärnblödning (stroke) får mätbart mindre blödningar om de motionerat regelbundet före insjuknandet.

Läs mer

Konditionsträning och yoga minskar alkoholkonsumtionen

En klinisk studie visade att fysisk träning och yoga minskade deltagarnas alkoholkonsumtion med cirka trettio procent.

Läs mer

Migrän och träning – det här ska du tänka på

Fysisk aktivitet kan vara ett tveeggat svärd för dem som har migrän. Träningen kan både förebygga huvudvärken och förvärra den.

Läs mer

Så påverkar fysisk aktivitet depression

Fysisk aktivitet har visat sig ha en positiv effekt på depression. Att röra på sig kan vara lika verksamt som läkemedel eller samtalsterapi.

Läs mer

Motion kan skydda mot hjärnblödningar

Personer som drabbas av hjärnblödning (stroke) får mätbart mindre blödningar om de motionerat regelbundet före insjuknandet.

Läs mer

Konditionsträning och yoga minskar alkoholkonsumtionen

En klinisk studie visade att fysisk träning och yoga minskade deltagarnas alkoholkonsumtion med cirka trettio procent.

Läs mer

Sömn

Sömnen är mycket viktig för vår hälsa. När du sover får både kroppen och hjärnan möjlighet att återhämta sig och bearbeta de intryck du fått under dagen. Minnet byggs på och inlärningsförmågan förbättras.

Hur mycket behöver vi sova?

Hur länge vi behöver sova ser olika ut från person till person och sömnbehovet varierar genom livet. Det är sömnkvaliteten som avgör hur många timmar du behöver sova.

Sömnens olika faser

När du sover går kroppen genom olika sömnfaser. Du pendlar mellan bassömn, djupsömn och REM-sömn under natten. Läs om vad som händer i hjärnan när du sover.

Läs mer

Sömnstörningar

De allra flesta människor sover dåligt i perioder. Insomni är den vanligaste av alla sömnstörningar och orsakas av till exempel stress eller olika sjukdomstillstånd.

Läs mer

Sömnbrist kan öka risken för sjukdomar

Sömnbrist och sömnstörningar kan, om de pågår under en längre tid, påverka kroppens immunförsvar och öka risken för en allvarliga sjukdomar.

Läs mer

Barn och ungdomars sömnvanor

Det är vanligt att barn periodvis sover sämre än vanligt, eller har svårt att somna. Övergången från barn till tonåring är en särskilt känslig period

Läs mer

Sömnens olika faser

När du sover går kroppen genom olika sömnfaser. Du pendlar mellan bassömn, djupsömn och REM-sömn under natten. Läs om vad som händer i hjärnan när du sover.

Läs mer

Sömnstörningar

De allra flesta människor sover dåligt i perioder. Insomni är den vanligaste av alla sömnstörningar och orsakas av till exempel stress eller olika sjukdomstillstånd.

Läs mer

Sömnbrist kan öka risken för sjukdomar

Sömnbrist och sömnstörningar kan, om de pågår under en längre tid, påverka kroppens immunförsvar och öka risken för en allvarliga sjukdomar.

Läs mer

Barn och ungdomars sömnvanor

Det är vanligt att barn periodvis sover sämre än vanligt, eller har svårt att somna. Övergången från barn till tonåring är en särskilt känslig period

Läs mer
Bild på tjej som ligger i en soffa och blundar med handduk på huvudet.

Tio tips – så sover du bättre

Det är inte ovanligt att ha sömnproblem, fyra av tio svenskar besväras av att de sover dåligt. Här får du tips på hur du kan sova bättre.

Social aktivitet

När vi spenderar tid tillsammans med personer vi känner blir vi avslappnade, lugna och trygga. Det gör det i sin tur lättare att koncentrera sig, vi blir mer benägna att göra hälsosamma livsval och får därmed en bättre psykisk och fysisk hälsa.

Den ofrivilliga ensamheten kan skada oss

Ofrivillig ensamhet kan påverka vår fysiska och psykiska hälsa negativt. Därför är det viktigt att ha ett starkt och tryggt socialt nätverk.

En ung kvinna sitter ensam och stirrar ut genom ett fönster.

Så påverkas din hälsa av ensamhet

Alla kan uppleva ensamhet någon gång i livet – oavsett ålder, kön eller bakgrund. Ensamhet kan vara tungt att bära och är den långvarig kan den påverka vår fysiska och psykiska hälsa negativt.

Läs mer
Sandra Torbjörnsdotter. Foto Anette Björkman.

Ensamheten gav henne ångest

När veckan var över kunde ångesten komma över Sandra Torbjörnsdotter de helger hon inte hade barnen. Kollegorna gick hem till ”fredagsmys” men för henne kändes det ibland mer som ett ”fredagsrys".

Läs mer

Därför mår vi bra av sociala kontakter

Sociala relationer påverkar våra sinnen, kroppar och beteenden. Forskning visar att sociala aktiviteter kan leda till längre liv, bättre hälsa och välbefinnande.

Läs mer
En ung kvinna sitter ensam och stirrar ut genom ett fönster.

Så påverkas din hälsa av ensamhet

Alla kan uppleva ensamhet någon gång i livet – oavsett ålder, kön eller bakgrund. Ensamhet kan vara tungt att bära och är den långvarig kan den påverka vår fysiska och psykiska hälsa negativt.

Läs mer
Sandra Torbjörnsdotter. Foto Anette Björkman.

Ensamheten gav henne ångest

När veckan var över kunde ångesten komma över Sandra Torbjörnsdotter de helger hon inte hade barnen. Kollegorna gick hem till ”fredagsmys” men för henne kändes det ibland mer som ett ”fredagsrys".

Läs mer

Därför mår vi bra av sociala kontakter

Sociala relationer påverkar våra sinnen, kroppar och beteenden. Forskning visar att sociala aktiviteter kan leda till längre liv, bättre hälsa och välbefinnande.

Läs mer

Stress

Stress är en del av livet och får man bara tillräckligt med återhämtning är stressbelastningen inte farlig. Men vid långvarig stress och otillräcklig återhämtning kan det finnas risk för att utveckla ett utmattningssyndrom.

Bild på en tjej som bär en kartong och en kille som bär en tavla i en lägenhet

Vad är stress?

Stressreaktionen är en naturlig och livsviktig kroppslig reaktion. Den är gjord för att aktiveras under en kort stund. Därefter behöver kroppen vila och återhämta sig för att andra viktiga kroppsliga funktioner ska få utrymme.

Kollage på en profilbild av en kille som har ett kretskort stickande ut ur huvudet

Vad händer i hjärnan när vi stressar?

I vår hjärna finns runt 100 miljarder nervceller som är sammankopplade i stora nätverk. Deras uppgift är att ta emot, bearbeta och skicka iväg signaler. Stressreaktionen mobiliserar energin i hjärnan och kroppen som svar på en hotfull reaktion.

Läs mer

Åtta tips för att minska stressen

Oavsett vilken typ av arbete du har och hur din livssituation ser ut så är det oundvikligt att livet kan kännas stressigt ibland. Men med rätt förberedelse och kunskap ser du till att minska den negativa effekten som stress kan innebära för den psykiska hälsan – på lång sikt.

Läs mer
Foto på en gul ballong med en glad emoji-figur som ligger på marken

Åtta varningssignaler på ohälsosam stress

Symtom på långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan komma smygande och vara svåra att upptäcka. Att känna igen signalerna och söka hjälp i tid är viktigt. Här är de viktigaste tecknen att hålla utkik efter.

Läs mer
Kollage på en profilbild av en kille som har ett kretskort stickande ut ur huvudet

Vad händer i hjärnan när vi stressar?

I vår hjärna finns runt 100 miljarder nervceller som är sammankopplade i stora nätverk. Deras uppgift är att ta emot, bearbeta och skicka iväg signaler. Stressreaktionen mobiliserar energin i hjärnan och kroppen som svar på en hotfull reaktion.

Läs mer

Åtta tips för att minska stressen

Oavsett vilken typ av arbete du har och hur din livssituation ser ut så är det oundvikligt att livet kan kännas stressigt ibland. Men med rätt förberedelse och kunskap ser du till att minska den negativa effekten som stress kan innebära för den psykiska hälsan – på lång sikt.

Läs mer
Foto på en gul ballong med en glad emoji-figur som ligger på marken

Åtta varningssignaler på ohälsosam stress

Symtom på långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan komma smygande och vara svåra att upptäcka. Att känna igen signalerna och söka hjälp i tid är viktigt. Här är de viktigaste tecknen att hålla utkik efter.

Läs mer

Kost

En balanserad kost är en viktig del av en hjärnvänlig livsstil. Tack vare intensiv forskning har kunskapen om vilken mat som minskar risken för neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer ökat senaste åren.

Det här ska du äta för att hjärnan ska må bra

Hjärnan behöver en allsidig kost för att må bra. Grönsaker, baljväxter, frukt, bär, vegetabiliskt fett, fisk och skaldjur är en bra bas.

Så påverkar onyttig mat din sömn

En studie från Uppsala universitet visar att ohälsosam mat med högre mängd mättat fett och socker kan ha en negativ påverkan på djupsömnen.

Kognitiv träning

Mentalt stimulerande aktiviteter kan på många sätt ha en mycket positiv inverkan på hjärnans hälsa. De bidrar till exempel till en bättre kognitiv förmåga, stärker minnet och kan förebygga demenssjukdomar.

Den formbara hjärnan

Hjärnan kan tränas och påverkas hela livet. Genom mentalt stimulerande aktiviteter som exempelvis läsning och att spela spel kan du bygga upp din kognitiva reserv och därmed få ett visst skydd mot demens. Läs mer om hur du kan påverka hjärnan positivt.

Kulturella aktiviteter minskar risken för Alzheimer

Att hålla igång hjärnan med kulturella aktiviteter som att sjunga, läsa eller gå på teater och att vara fysiskt aktiv i medelåldern kan minska risken att drabbas av demens senare i livet.

shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta