Hjärnfonden
Ge en gåva
Kollage som beskriver känslan av migrän där en del av ett huvud har en vikt på sitt huvud.

Text: Ragnhild Ahlgren

Vetenskapligt sakkunnig och skribent

Migrän och träning – det här ska du tänka på

Fysisk aktivitet kan vara ett tveeggat svärd för dem som har migrän. Träningen kan både förebygga huvudvärken och förvärra den.

Å ena sidan kan regelbunden träning vara en förebyggande behandling men för många förvärras huvudvärken av fysisk aktivitet.

I Sverige beräknas mer än 1 miljon personer ha migrän. Migrän innebär en kraftig pulserande huvudvärk som kommer i attacker och som kan vara förenad med illamående, kräkningar, känslighet för ljud, ljus och lukter. Migränanfall utlöses vanligen av en eller flera triggerfaktorer. Det kan vara stress, sömnbrist, fasta, viss mat och hormonförändringar hos kvinnor.

Cirka 20 procent har migrän med aura vilket innebär att du kan ha symtom som syn- och känselbortfall och afasi. Migrän är ofarligt och det finns effektiva läkemedel som i de flesta fall kan bryta huvudvärken.

Dock finns det en ökad risk för stroke för den som är under 45 år och har migrän med aura. I vissa fall kan även förebyggande läkemedel ges.

Migrän och fysisk aktivitet

Många upplever att huvudvärken förvärras av fysisk aktivitet och att det också kan vara en utlösande faktor. Men det finns studier som tyder på att regelbunden fysisk aktivitet kan användas som migränbehandling i förebyggande syfte. Det kan vara speciellt intressant för den som inte tål eller blir hjälpt av de läkemedel som finns.

Migrän förekommer i en episodisk och en kronisk form. Kronisk migrän innebär att du har huvudvärk minst 15 dagar i månaden och att minst 8 av dem är huvudvärk av migräntyp.  Regelbunden fysisk aktivitet har visats kunna bidra till att kronisk migrän förbättras till episodisk form.

Det finns exempelvis studier där 10–12 veckors regelbunden pulshöjande fysisk aktivitet resulterade i lägre antal migrändagar, kortare anfallslängd och minskad smärtintensitet. Dessutom förbättrades livskvaliteten.

Hur ska du träna?

Enligt FYSS  (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) rekommenderas fysisk aktivitet 3 gånger i veckan under minst 30 minuter/tillfälle för att förebygga migrän. Aktiviteten ska vara på en måttlig till hög intensiv nivå.

Måttlig intensitet betyder att du kan ha ett samtal samtidigt som du tränar, vid hög intensitet kan du inte prata obehindrat. Innan träningen rekommenderas 15 minuters uppvärmning och efter 5 minuter nedvarvning.

Den fysiska aktiviteten kan vara joggning, cykling, stavgång, promenader. Det viktiga är att den utformas efter varje individs förutsättningar.

När fysisk aktivitet triggar ett migränanfall eller om du har kronisk migrän är det bra att träning ökas långsamt ”start low, go slow”. Personer som har kronisk migrän kan ha svårt att genomföra träningen men att gå promenader som komplement till förebyggande läkemedel kan vara mer effektivt än att bara ta medicinen.

Du rekommenderas att inte träna under ett pågående migränanfall. Det är bra att andra triggerfaktorer som stress, dålig sömn, vätskebrist och uteblivna måltider minimeras i samband med träningen.

Observera att den här informationen inte ersätter den behandling du fått ordinerad av din läkare.

Källor

Närbild på fötter som utför yoga på en yogamatta

Konditionsträning och yoga minskar alkoholkonsumtionen

En klinisk studie visade att fysisk träning och yoga minskade deltagarnas alkoholkonsumtion med cirka trettio procent.

Person som springer på väg som leder in i en skog

Så påverkar fysisk aktivitet depression

Fysisk aktivitet har visat sig ha en positiv effekt på depression. Att röra på sig kan vara lika verksamt som läkemedel eller samtalsterapi.

Man som står och tränar hemma

Motion kan skydda mot hjärnblödningar

Personer som drabbas av hjärnblödning (stroke) får mätbart mindre blödningar om de motionerat regelbundet före insjuknandet.

Närbild på fötter som utför yoga på en yogamatta

Konditionsträning och yoga minskar alkoholkonsumtionen

En klinisk studie visade att fysisk träning och yoga minskade deltagarnas alkoholkonsumtion med cirka trettio procent.

Person som springer på väg som leder in i en skog

Så påverkar fysisk aktivitet depression

Fysisk aktivitet har visat sig ha en positiv effekt på depression. Att röra på sig kan vara lika verksamt som läkemedel eller samtalsterapi.

Man som står och tränar hemma

Motion kan skydda mot hjärnblödningar

Personer som drabbas av hjärnblödning (stroke) får mätbart mindre blödningar om de motionerat regelbundet före insjuknandet.

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta