Hjärnfonden
Ge en gåva
Man som står och tränar hemma

Text: Ragnhild Ahlgren

Vetenskapligt sakkunnig och skribent

Motion kan skydda mot hjärnblödningar

Personer som drabbas av hjärnblödning (stroke) får mätbart mindre blödningar om de motionerat regelbundet före insjuknandet.

Varje år drabbas ungefär 25 000 svenskar av stroke – nästan var fjärde dör och många fler får svåra men. Femton procent av strokefallen beror på en hjärnblödning. Det är en allvarlig typ av stroke, med få behandlingsmöjligheter. Risken för allvarliga konsekvenser vid hjärnblödning ökar med blödningens storlek.

Nu visar forskare från Göteborgs universitet i en studie att personer som tränat regelbundet före sin hjärnblödning hade storleksmässigt mindre blödningar än de som uppgav sig ha varit inaktiva.

Forskningsstudien bygger på data om 686 personer som vårdades för hjärnblödning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg någon gång under perioden 2014-2019.

– Vi fann att regelbundet fysiskt aktiva personer i genomsnitt hade 50 procent mindre blödningsvolymer vid ankomst till sjukhus. Ett liknande samband har man tidigare sett i djurstudier men det är aldrig undersökt för människor, säger Adam Viktorisson, doktorand inom klinisk neurovetenskap på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och AT-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

Vi hoppas att resultaten kan bidra till en bättre förståelse av hjärnblödningar och och hur de kan förebyggas.

- Katharina Stibrant Sunnerhagen,

Professor/Överläkare

Till fysiskt aktiva räknades de som minst fyra timmar per vecka utövade åtminstone lätt fysisk aktivitet, exempelvis promenader, cykling, simning, trädgårdsarbete eller dans.

Studien visade också att oavsett var i storhjärnan blödningen skedde så var den mindre hos de som motionerat regelbundet.

– Vi hoppas att resultaten kan bidra till en bättre förståelse av hjärnblödningar och dess förebyggande, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen som lett studien.

Tidigare har samma forskargrupp visat att fysiskt aktiva också har en bättre överlevnad fem år efter diagnos. Den studien visade att sannolikheten att överleva fem år efter en hjärnblödning var mer än dubbelt så hög bland fysiskt aktiva. Dessutom var regelbunden fysisk aktivitet kopplad till minskad risk för svåra symptom vid hjärnblödning.

Det går att minska risken för stroke på flera sätt. Förutom att röra på sig så gäller det att inte röka, dricka måttligt med alkohol och att äta en hälsosam kost.

Källor

 • Viktorisson A, Buvarp D, Danielsson A, Skoglund T, Sunnerhagen KS.
  Prestroke physical activity is associated with admission haematoma volume and the clinical outcome of intracerebral haemorrhage.
  Stroke Vasc Neurol. 2023 May 3

  Läs mer här
 • Buvarp D, Viktorisson A, Axelsson F, Lehto E, Lindgren L, Lundström E, Sunnerhagen KS. Physical Activity Trajectories and Functional Recovery After Acute Stroke Among Adults in Sweden.
  AMA Netw Open. 2023 May 1;6(5)

  Läs mer
 • Så kan du minska risken för stroke

  Läs mer
Kollage som beskriver känslan av migrän där en del av ett huvud har en vikt på sitt huvud.

Migrän och träning – det här ska du tänka på

Fysisk aktivitet kan vara ett tveeggat svärd för dem som har migrän. Träningen kan både förebygga huvudvärken och förvärra den.

Läs mer
Närbild på fötter som utför yoga på en yogamatta

Konditionsträning och yoga minskar alkoholkonsumtion

En klinisk studie visade att fysisk träning och yoga minskade deltagarnas alkoholkonsumtion med cirka trettio procent.

Läs mer
Person som springer på väg som leder in i en skog

Så påverkar fysisk aktivitet depression

Fysisk aktivitet har visat sig ha en positiv effekt på depression. Att röra på sig kan vara lika verksamt som läkemedel eller samtalsterapi.

Läs mer
Kollage som beskriver känslan av migrän där en del av ett huvud har en vikt på sitt huvud.

Migrän och träning – det här ska du tänka på

Fysisk aktivitet kan vara ett tveeggat svärd för dem som har migrän. Träningen kan både förebygga huvudvärken och förvärra den.

Läs mer
Närbild på fötter som utför yoga på en yogamatta

Konditionsträning och yoga minskar alkoholkonsumtion

En klinisk studie visade att fysisk träning och yoga minskade deltagarnas alkoholkonsumtion med cirka trettio procent.

Läs mer
Person som springer på väg som leder in i en skog

Så påverkar fysisk aktivitet depression

Fysisk aktivitet har visat sig ha en positiv effekt på depression. Att röra på sig kan vara lika verksamt som läkemedel eller samtalsterapi.

Läs mer
shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta