Hjärnfonden
Ge en gåva
Ett kollage som kombinerar en hjärna med ett pappersflygplan gjort av en hundralapp mot beige bakgrund

Så används din gåva

Tack vare gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser kan Hjärnfonden stödja svensk hjärnforskning och öka kunskapen om hjärnan. Vi arbetar för ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential, fria från sjukdomar.

En gåva till Hjärnfonden bidrar till att möjliggöra och intensifiera livsviktig forskning om hjärnan samt dess utveckling, sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Allt stöd som delas ut till forskare och forskargrupper kommer från gåvor från privatpersoner, företag och organisationer. Hjärnfonden får inga statliga stöd, därför är din gåva särskilt viktig.

Inkomna gåvor 2023

Totalt insamlat: 292,8 miljoner kronor (Mkr)

 • Allmänheten: 197,5 Mkr (67,5 %)
 • Postkodlotteriet och företag: 18,8 Mkr (6,4 %)
 • Testamenten: 60,0 Mkr (20,5 %)
 • Andra organisationer, stiftelser och fonder: 16,5 Mkr (5,6 %)

Så fördelades gåvorna till Hjärnfonden 2023

 • Forskning och information: 243,6 Mkr (84,7 %)
 • Insamlingskostnader: 38,7 Mkr (13,4 %)
 • Administration: 5,4 Mkr (1,9 %)

Vi finansierar hjärnforskning och kunskapsspridning om hjärnan

Sedan starten 1994 har Hjärnfonden delat ut över en miljard kronor till svensk hjärnforskning och vi har inga planer på att sakta ner. Det finns mycket mer att utforska. Vi vet att förändring i det stora börjar med att ge varje människa rätt förutsättningar. Att varje människa, varje hjärna, får plats.

För att uppfylla vår vision arbetar vi med ändamålen: insamling och finansiering av hjärnforskning samt kunskapsspridning och opinionsbildning för hjärnans område.

Hjärnfonden är en betydelsefull finansiär av forskning inom neurovetenskapens alla områden – från grundforskning till klinisk forskning. Vi stödjer årligen svensk hjärnforskning genom ett-, två– eller treåriga forskningsbidrag om minst 600 000 kronor/år till forskargrupper samt postdoktorala anställningar, som beviljas för två till tre år, till forskare som nyligen disputerat. För många kan stödet vara en förutsättning för att kunna fortsätta med sin forskning.

Läs mer om vilka forskningsprojekt som får stöd av Hjärnfonden.

Så blir dina pengar forskning

Hjärnfondens vetenskapliga nämnd garanterar att din gåva går till Sveriges främsta hjärnforskning.

Varje år ansöker hundratals forskare om stöd från Hjärnfonden. Antalet beviljade forskningsbidrag styrs av summan insamlade medel och Vetenskapliga nämndens kvalitetskrav samt godkännande. Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd utses av styrelsen och består av 24 av landets främsta neurovetenskapliga experter. Vetenskapliga nämndens uppgift är att granska alla ansökningar och välja ut de projekt som har bäst förutsättningar att skapa ny viktig kunskap. Nämnden gör gemensamt en sakkunnig, oberoende och kollegial granskning och bedömning av alla inkomna ansökningar. Alla bedömningar följer strikta etiska krav och undviker noga jävs- och intressekonflikter.

Från gåva till forskningsgenombrott

Så här går processen till från din gåva till Hjärnfonden till nya forskningsgenombrott på hjärnan och nervsystemets område.

 • Du ger en gåva till Hjärnfonden

 • Forskare ansöker om bidrag

  Hjärnfonden utlyser forskningsbidrag och stöd till postdoktorala tjänster en gång om året. Varje år ansöker cirka 320 forskargrupper om finansiering.

 • Granskning och beslut

  Hjärnfondens vetenskapliga nämnd träffas och för en sak­kunnig och oberoende granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier.

 • Utdelning

  Hjärnfonden offentliggör på sin hemsida vilka forskare som beviljats Hjärnfondens forskningsbidrag och vilka som får anställningsstöd för en postdoktortjänst.

 • Forskning

  Forskning är dyrt och kräver fortlöpande finanisering för att nå resultat. Forskarna använder din gåva för att finansiera utrust­ning, personal och analyser i labbet.

 • Resultat

  Din gåva har nu gett forskarna förutsättningar för de genom­brott på hjärnan och nervsystemets område som så väl behövs.

Forskning om hela hjärnan

Hjärnfonden är den enda forskningsfinansiären som stödjer forskning om hela hjärnan. Under de senaste trettio åren har hjärnforskningen gått starkt framåt. Inom det medicinska området har vi fått en bättre grundläggande förståelse för flertal hjärnsjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som MS, Parkinsons sjukdom, beroende och schizofreni. Nya behandlingar som är till nytta för många patienter har också introducerats för till exempel Alzheimer, stroke, bipolär sjukdom, epilepsi och migrän.

Små och stora hjärnor

För barn och ungdomar upp till 20 år står hjärnans diagnoser för nästan en tredjedel av sjukdomsbördan. Varje år drabbas tusentals svenska barn av någon form av hjärnsjukdom eller hjärnskada, ibland så illa att de mister livet. Ännu fler kämpar dagligen med de utmaningar som hjärnrelaterade funktionsnedsättningar medför, såsom språkstörning, koncentrations- och inlärningssvårigheter.

En frisk hjärna

En frisk och välmående hjärna är en förutsättning för ett långt och meningsfullt liv. Det finns flera livsstilsfaktorer som är förknippade med hjärnans hälsa. De inkluderar fysisk aktivitet, en hälsosam kost, tillräcklig sömn, stressreducering och att undvika alkohol, rökning och andra droger. Men också sociala aktiviteter och kognitiv träning.

Läs mer om vad forskningen säger om hur sunda levnadsvanor minskar risken att drabbas av många av hjärnans sjukdomar och diagnoser.

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta