Hjärnfonden
Bokstäver som bildar ordet aktier

Investera dina aktier och värdepapper i hjärnforskning

Hjärnfonden arbetar för ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential, fria från sjukdomar. Med kraft bakom forskningen kan vi hitta fler svar på frågorna om människans viktigaste organ, men forskningen kostar pengar och behöver långsiktig finansiering. Skänk dina aktier och värdepapper, så att fler kan leva mer. Och längre.

Om du skänker aktier, värdepapper, aktieutdelning, fonder eller obligationer till direkt till Hjärnfonden som sedan realiserar gåvan behöver varken du eller vi betala någon kapitalvinstskatt. På så sätt ökar värdet av din gåva väsentligt. En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir istället 1000 kronor till hjärnforskningen. Kontakta Lotta Johansson om du vill veta mer.

Aktier och andra värdepapper som gåva

Så här gör du:

 • Du väljer att ge en värdepapperspost som gåva till Hjärnfonden.
 • Din bank-/kapitalförvaltare får i uppdrag att överföra gåvan till Hjärnfondens värdepappersdepå på;
  Swedbank, depåkontonummer 3813 812 040 68
  Handelsbanken,depåkontonummer (6501) 233 171 649
  SEB,depåkontonummer 01–004 268 068
 • Du fyller i ett gåvobrev (blankettet öppnas som pdf) och skickar in till oss.
 • I gåvobrevet anges vad du har givit i gåva och att Hjärnfonden är gåvomottagare.
 • Du får bekräftelse på att aktiegåvan nått oss

Vad händer sen?

Efter ägarbytet säljer vi värdepapperen/egendomen. Hjärnfonden är skattebefriad och betalar inte någon kapitalvinstskatt. Så snart försäljning skett skickar Hjärnfonden ut en bekräftelse på vilken summa din gåva inbringat till forskningen. Din omtanke kommer många till del.

Inkomstdeklaration

Din bank skickar alla uppgifter till Skatteverket och du behöver därför inte ange det i din deklaration. Ett gott råd är dock att ändå förklara att du skänkt bort utdelningen under ”Särskilda upplysningar” i deklarationen och bifoga det tackbrev som du får från oss.

Aktieutdelning som gåva

De aktier vars utdelning du skänker till Hjärnfonden skall vara börsnoterade. Du ska dessutom stå som direkt ägare till aktierna det vill säga inte som delägare i exempelvis en aktiefond.
När du skänker din utdelning till Hjärnfonden måste du göra Hjärnfonden till mottagare

Så här går det till

För att gåvan ska bli skattefri, måste du föra över rätten till utdelningen från dig till Hjärnfonden minst en vecka innan bolagsstämman. I DI-kalendern eller Finansportalen, kan du se när bolagen håller stämmor. Om du har aktierna registrerade på ett VP-konto, fyller du i blanketten Anmälan om Rättighetshavare (blankettet öppnas som pdf) och lämnar till din bank eller kapitalförvaltare. Om du har aktierna i en aktiedepå är den generella regeln att du förutom att fylla i blanketten ovan även måste be banken att flytta över hela eller delar av aktieinnehavet till ett VP-konto. Kontakta din bank och hör vad som gäller för depåkontohavare i just din bank.

Är du är kund hos Avanza, Aktieinvest, Nordnet eller annan nätmäklare har du möjlighet att välja att ge din utdelning som gåva till Hjärnfonden direkt på din sida.
Till exempel hos Avanza loggar du in och går in på Mina sidor > Deklarationer > Ge bort din utdelning.
Aktieinvest loggar du in på ditt konto > Min depå > Inställningar > Utdelningar.

Ta med följande uppgifter till bankkontoret:

Hjärnfonden, Box 2364, 103 18 Stockholm
Stora Nygatan 26, 111 27 Stockholm
Organisationsnummer: 802017-8664
Plusgiro: 90 11 25-5 Bankgiro: 901-12 55

Vad händer sedan?

Bekräftelse:

Hjärnfonden skickar alltid ut en bekräftelse på att vi tagit emot pengarna. Har du inte fått ett brev, ber vi dig att kontakta oss.

Inkomstdeklaration:

Din bank skickar alla uppgifter till Skatteverket och du behöver därför inte ange det i din deklaration. Ett gott råd är dock att ändå förklara att du skänkt bort utdelningen under ”Särskilda upplysningar” i deklarationen och bifoga det tackbrev som du får från oss.

Återkalla aktiegåvan:

Eftersom din gåva av aktieutdelning endast upphör om du antingen säljer aktierna eller att du aktivt avslutar din gåva, kommer vi att i god tid innan årets utdelningsperiod skicka ett brev där vi uppmärksammar dig på att detta. Då kan du välja att behålla överföringen till Hjärnfonden eller att avregistrera oss som mottagare av framtida aktieutdelning. Enklast gör du detta genom att fylla i rutan ”Återkallande” i blanketten Anmälan om Rättighetshavare (blankettet öppnas som pdf).

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta Lotta Johansson, Insamlingsansvarig stora gåvor, på 072-348 11 03 eller lotta.johansson@hjarnfonden.se

Aktier, fonder och värdepapper som gåva

Låt dina värdepapper bli en investering i hjärnforskning. Aktier, fonder och värdepapper är ett smart sätt att stödja forskningen. Läs mer i foldern

Ladda ner folder

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta