Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan.  Vi driver svensk hjärnforskning framåt, engagerar oss i de drabbades diagnoser och sprider kunskap om hjärnan.

Varje år delar Hjärnfonden ut forskningsbidrag  i antingen ett eller två år till etablerade forskare inom neurovetenskap vid svenska universitet och stipendier till forskare som nyligen avlagt doktorsexamen.  Den här forskningen har fått  pengar de senaste åren.

En person håller om handen på en annan

Kära Hjärnfonden-vän

Julen är en underbar tid som de allra flesta förknippar med kärlek och gemenskap med nära och kära. Men tyvärr firar alltför många jul i skuggan av hjärnans sjukdomar, till exempel Alzheimers sjukdom, stroke eller psykisk ohälsa. Både de sjuka och anhöriga drabbas hårt och därför behövs mer resurser till hjärnforskningen. Vår generalsekreterare Anna Hemlin berättar om hur du kan göra skillnad.

Tänk om Alzheimerforskningen missar något viktigt – på grund av resursbrist!

Alzheimers sjukdom är så komplex att den måste angripas från många, vitt skilda håll. Både de sjuka och deras anhöriga drabbas hårt – och de förtjänar hopp. Då behövs både mer och ny hjärnforskning. Docent Anna Erlandsson, är en av dem som har fått stöd till nydanande Alzheimerforskning. Här förklarar hon hur viktig din gåva är för hjärnforskningen.

Diagnoser

All demens handlar inte om Alzheimer

Anne Börjesson-Hanson om hur man skiljer på olika sorters demens.

Se föreläsningen här

Senaste från Instagram

Egna insamlingar

Hjärnsmart

Emelie Häsä har skapat en insamling för att hjärnforskningen står henne nära. ”Alla känner vi någon som har någon form av hjärnsjukdom.”  Stöd hennes insamling här.

Engagera dig redan idag